Ljiljana Habjanović Đurović: Ne dam Kosovo ni po cenu prevoda

Od junakinja svojih romana, koje su bile istorijske ličnosti, naučila sam da "duša nije maramica od mletačke čipke koja se prodaje na trgovima" i da "ne treba odbaciti darove Božje da bi se primili darovi carski". Iz Jevanđelja sam naučila da "ne vredi čoveku da zadobije čitav svet ako duši naudi". Trudim se da živim po tom znanju. Da me je to koštalo, jeste. Možda su najznačajnije neke prilike za veću afirmaciju u inostranstvu koje sam, svesna šta činim, pokvarila zato što nisam htela da pristanem na ono što bi u suštini bilo odricanje od Kosovskog zaveta i pravoslavlja. Kada osetim da sam platila cenu ja kažem: Oni rade svoj posao, ja radim svoj. A Bog sve vidi. I idem dalje, putem koji sam davno odabrala. Verujem da on vodi ka Gori.
Spisateljica, vernica, hodočasnica, braniteljka pravoslavlja i Kosovskog zaveta u popularnoj literaturi, objašnjava koliko ju je koštala njena vera, pogotovo u inostranstvu, Večernje novosti, 20. oktobar

22.10.2019.


Sve izjave
Oceni 3.5