Vladislav B. Sotirović: Partizani se nisu borili protiv okupatora

Jedna od najvećih i najnotornijih laži anti-srpskog i anti-srbijanskog titoističkog režima nakon Drugog svetskog rata pa sve do danas jeste da su jugoslovenski partizani pod rukovodstvom Josipa Broza Tita (1892−1980. g.) vodili patriotsku borbu za oslobađanje zemlje od stranih okupatora i da su jugoslovenski partizani jedini vodili tu borbu. (...) U faktografskom smislu reči, Titovi partizani se u toku čitavog rata nisu uopšte ni borili protiv stranog okupatora, a najmanje protiv hrvatsko-bošnjačkih ustaša i domobrana, već samo i isključivo protiv rojalističkog Ravnogorskog pokreta đenerala Draže Mihailovića (1893–1946. g.)

12.11.2019.


Natrag na izjavu


Ostavite komentar:

Morate biti prijavljeni kako biste ostavili komentar