Slobodan Antonić: Muškarci se dele na vojnike i pizde

Znam da je mnoge od nas, ne samo zbog autokolonijalne propagande, ophrvala malodušnost i skepsa u pogledu sposobnosti i spremnosti našeg naroda da se bori i da pruži otpor. Ali, ako većina muških čitalaca ovog teksta pripada grupi koja na ovaj način podučava svoje sinove – a ne znam zašto mi se čini da je nekako i dalje tako – mi kao narod još uvek nismo izgubljeni: „Sine moj, postoji jedno sasvim jednostavno, čovečansko pravilo koje kaže: kada dođe taj čas, ma koliko god da to strašno za Tebe bilo, moraš da uzmeš pušku i da staneš u stroj. I u tome se, dragi sine, razlikuju muškarci, od onih koji su jednostavno – pizde”.
Čuveni ratnik koji se borio na svim frontovima, iz fotelje, objašnjava razliku između muškarca i pizde; muškarac je ratnik koji stoji u stroju, kad otadžbina pozove na klanje, oni koji ne žele da nose pušku su – pizde; profesoru Antoniću je trebalo samo nekoliko decenija ozbiljnih socioloških istraživanja da dođe do ovog zaključka, čestitamo; kad već toliko voli pušku i da bude muškarčina, malo je čudno što je propustio priliku da učestvuje u ratu, a bilo ih je čak četiri, i ćorava koka bi ubola bar jedan; Stanje stvari, 15. novembar

15.11.2019.


Sve izjave
Oceni 2.3333333333333