XXZ Izjave dana

Aleksa Kolarević: Ne dam bubreg izmišljenim narodima, a ni Srbima

Pogledajmo istorijski: Turci su, menjajući nam identitet, pravoslavne Srbe pretvarali u poturice – današnje Bošnjake; katolici – u Hrvate, većina ustaša su bile srbskog porekla; Arbanasi – u Šiptare; u južnoj Srbiji su pretvoreni u Makedonce; u Crnoj Gori u Crnogorce, u severnoj Grčkoj u Grke; u Rumuniji – u Rumune; komunisti su bezbožne Srbe pretočili u Jugoslovene (beslovesne internacionaliste, beskorenoviće), ne znam da li sam nekog preskočio, a današnji natovci na vlasti hoće da nas pretvore u robove u njihovim fabrikama, bespolne, po mogućstvu devijantne potrošače i davaoce organa, po njihovom „nato“ standardu…

03.07.2019.

Ivica Todorović: Srbi, izabrani narod plemenitog porekla

I u uslovima „s one strane postmoderne“ srpski identitet je zasnovan na tačno utvrđenim obrascima, koje je nemoguće menjati. Njih je moguće usložnjavati, u skladu s već postojećim strukturama i obrascima, ali ne i menjati, osim po cenu ubijanja čitavog jednog naroda. Pored ostalog, zbog tog razloga je i projekat nametanja „jugoslovenstva“, kao direktno usmeren protiv projekata nadahnutih idejama Novog Izrailja i Kosovskog zaveta – uz prateći pokušaj uništenja srpskog imena i identiteta – jednostavno rečeno morao da propadne, kao što će propasti i svaki drugi plan koji se odnosi na „promenu srpske svesti“. Raznolike specifične predstave o posebnom značaju Srba – o njihovoj drevnosti, raširenosti i plemenitom poreklu, kao i o vrhunaravnoj zavetnosti, misiji i specifičnoj ulozi ovog naroda u globalnim istorijskim zbivanjima – zasnivaju se na realno postojećim, prototipskim obrascima, definisanim pre mnogo vekova. Tada je, u vreme Svetog Save, formulisano ono što nazivamo i podrazumevamo pod srpskom idejom i srpskim etničkim bićem. Štaviše, i motiv pranaroda, koji se naslanja na predstave o izabranosti – a u određenim aspektima im i prethodi – u osnovi predstavlja izuzetno složen i višeslojan fenomen, koji je vredan pažljivog naučnog proučavanja, tj. nipošto ne treba da bude poligon za malograđanska izrugivanja i izlive antisrbizma.

02.07.2019.

Dušan Proroković: Psihopatologija svakodnevnog života

U vidovdansko predanje sve je stalo: pobeda i poraz, herojstvo i izdajstvo, zavet i verolomstvo, i na kraju – izbor. Izbor istorijskog karaktera. „Zemaljsko je zamalena carstvo, a Nebesko uvek i doveka.“ Takav izbor uticao je da pobeda, herojstvo i zavet nadžive poraz, izdajstvo i verolomstvo. Imali smo poraza, političkih i vojnih, suočavali smo se sa izdajama, trpeli smo uvrede i nepočinstva onih koji su otpadali, ali se uvek i posle svega podizali. (…) I ovo će proći, i u Crnoj Gori, a i drugde oko nas. Samo od nas zavisi kako će se sve ovo završiti. Zavet nas je održao, mada ga mnogi u nekim istorijskim trenucima nisu ni bili svesni. Ništa novo pod kapom nebeskom, već viđeno onoliko puta u svetskoj istoriji: u trenucima kada svesno ne nudi objašnjenje, podsvesno se budi i vodi čoveka, zajednicu, narod.

01.07.2019.

Goran Živković: Nepismen sam, dakle, Srbin

Dа li si Srbine u tаboru onih, koji kаžu dа аntihrišćаnskа EU nemа аlternаtivu i dа zbog togа trebа sve izdаti i prodаti, pа i dušu svoju đаvolu dаti? Dа li si Srbine u tаboru onih, koji odbаciše Ustаv Srbije i prihvаtiše Briselski sporаzum i tаko se odrekoše Kosovа i Metohije?

29.06.2019.

Mihailo Medenica: Govorim onima što slušaju, a ne vide

Srbi smo, Vidovdаne! Slаvnа siročаd božurа s Gаzimestаnа. Potomci pričesne Sitnice i Lаbа. Stаsаli u nаručju vаskrslih očevа. Svаk ispoveđen u Sаmodreži pre nego što je i zаčet… Zаkleti u Gospodа, živа rаspećа.

28.06.2019.

Bogdan Zimonjić: Aktivista gori od Turčina

Srbi su se nekada turčili da bi dobili određene privilegije, zbog straha od Osmanlija i naravno zbog novca. Danas se „turčenje“ zove „aktivizam“ u raznim NVO lobističkim agencijama naši sunarodnici „prodaju veru za večeru“. Kao i za vreme Turaka, nvo „poturice“ se biraju među mladim ljudima koji su ambiciozni a često dolaze sa margine društva, među ljudima koji preziru svoj rod.

27.06.2019.

Jelena Guskova: Rusija i Srbija će spasiti svet

Naša budućnost je zajednička. Rusija i Srbija će zajedno spasiti ceo svet. Samo da prevaziđemo neke naše (i vaše) teškoće i sve će biti u redu. Ali da bismo stigli do tog vremena, treba svako od nas da se potrudi. Vladimir Kršljanin, otkad ga znam, stalno radi – na toj relaciji rusko-srpskoj, on svima pomaže, ima odličnu komunikaciju sa ruskim istraživačima.

26.06.2019.

Vladimir Dimitrijević: Taj grozni, nemoralni Pariz

Moral je od MORES, što na latinskom znači OBIČAJI. Moral je zavičajna običajnost. Bez zavičaja, nema morala. Bodler je govorio da mesec dana možeš da lutaš po Parizu, a da ne sretneš nikog poznatog. Tu morala nema.

25.06.2019.

Miša Đurković: Zašto više niko ne želi da bude Srbin?

Sve ovo je deo konstruisanja jednog veštačkog identitetskog projekta kojim bi stanovništvo Crne Gore trebalo da izbriše i zaboravi svoju srpsku prošlost, odnosno srpski identitet. Sve to nema nikakve veze sa verom, hrišćanstvom i duhovnošću, već sa politikom i nasiljem. Zamislite, molim vas, komunistu i ateistu poput Đukanovića koji nam tumači kanonsko pravo! Upravo to što on radi i zagovara jeste stvarni etnofiletizam, nasilni pokušaj da se hrišćanstvo svede na granice njegove privatne države. (…) Tako bi isto oni da preprave i Svetog Petra Cetinjskog i vladiku Rada, pa i kralja Nikolu, a time i celu istoriju Crkve u Crnoj Gori koja je naravno svetosavska, izgrađena na kosovskom zavetu, pa time i srpska i opštehrišćanska.

24.06.2019.

Budimir Aleksić: Crnogorci će postati unijati i Hrvati

Prvi čovjek crnogorskog režima Milo Đukanović više puta je naglasio da novocrnogorski identitet nije kompletan bez instaliranja „autokefalne crkve“. Međutim, treba znati da formiranje jedne takve pseudocrkve predstavlja samo prelaznu fazu ka prihvatanju Unije s Vatikanom. Dakle, inicijativu Mila Đukanovića o stvaranju „autokefalne crkve“ treba posmatrati kao dio crnogorske državne strategije čiji je krajni cilj latinizacija i kroatizacija Crne Gore, kroz prethodno unijaćenje Crnogoraca. Ovdje treba naglasiti da ideja o unijaćenju pravoslavnih nikad nije gubila na aktuelnosti na našim prostorima. Crna Gora je danas bogomdano mjesto za realizaciju ove ideje. Aktuelna vlast je tokom prethodnih 20 godina stvorila sve pretpostavke za Uniju s Vatikanom.

21.06.2019.