XXZ Izjave dana

Amfilohije Radović: Pravoslavno događanje naroda

Trojčidanski sabor postoji da iscijeli otimačinu i raspolućenost društva, da podsjeti sve kako otimanje nije dobro i da tu nema razuma. Taj sabor nije ništa drugo do manifestacija prizivanja ljubavi prema Bogu i podsticaj nas, koji smo na zemlji, na ljubav, na iscjeljenje od mržnje, na iscjeljenje od bezbožništva.

14.06.2019.

Ljiljana Bogdanović: Gandijevska praksa na srpski način

Ima li odgovora na upit: kako se danas događa da Srbi, atipično za svoj mentalni i karakterni sklop, postaju „prvaci sveta“ u reagovanju nereagovanjem, raspravljanju ćutanjem, borbi nedelovanjem, ukratko da budu sledbenici nekakve veštačke gandijevske prakse na srpski način? Uočava li se evidentni zamor od nametnutih pravila – da Srbi bivaju „dosadni“ predvidljivi „faktor stabilnosti“, čuvari reda u opštem neredu, samoproklamovani partneri svima koji neće partnerski odnos? Iz perspektive opstanka, volje i vitaliteta, problem može postati ozbiljan, u budućnosti opasan. Situacije dugotrajnog potiskivanja i suspregnutog trpljenja bez razumnog i prihvatljivog oduška za nagomilane energije vode (samo)destrukciji. Ili postaju rodno mesto izbora koji u ontološkim, graničnim upitanostima prednost daje opciji – ne biti.

13.06.2019.

Miša Đurković: Da suzbijemo decu, pa da nas Bog vidi

Tu je i totalitarno nastojanje da se svaki oblik fizičkog kažnjavanja zabrani, čime autori direktno nastoje da unesu anarhiju u društvo i da raspuštenu decu sve više odvoje od roditelja i prepuste popularnoj kulturi, korporacijama i ulici kao jedinim relevantnim vaspitačima. Oni vam neće reći da je propratna pojava ove mere u SAD to da se progresivno širi dijagnoza hiperaktivnosti i da roditelji decu koju više ne smeju da suzbijaju fizičkim kaznama, uz preporuku doktora i na radost korporacija, masovno stondiraju lekovima.

12.06.2019.

Slobodan Reljić: Loši momci, dobri zločinci

Kakva god da se započne priča na Zapadu o ulozi Srba u „disoluciji Jugoslavije“ oni će se pojaviti kao „loši momci“. Stereotip je već dosadan i zapadnim propagandnim mašinerijama, ali od njega se neće odustati. Uobičajeni umetnički pogled na svet na Zapadu ne dobacuje dalje od velikih misli Medlin Olbrajt. Srbi su u tim narativima kukavice i bitange koje podmeću bombe u metroima i siluju. Najopasniji su bosanski Srbi.

11.06.2019.

Mihailo Medenica: Pobožni vojnik Rista Sotone

Nesoj si, pogan obična, ali glup nisi pa se porazmisli još jedanput, jer verujem da odlično znaš da nas ima dovoljno voljnih, baš dovoljno i baš voljnih- da zavetnu svetinju branimo i odbranimo, fukaro! Spremaš li to, bezumniče, Milogorje za rat protivu Crne Gore, jer niko od nas na tvoju janičarsku silu neće odgovoriti tužbalicama i lelecima, nit sedeti doma naričući nad sudbinom kletom, gledajući kako đavoloimana sekta preuzima naše bogomolje?! Bogomolje Crne Gore! Nemanjićke, Njegoševe, one iste u kojoj su tvoji i ti krštavani i zakleti u Boga- Hrista… Iste one koje ti dušu čuvaju od večnog prokletstva, ako ti je šta duše ostalo?! Ako jeste- u Srpskoj pravoslavnoj crkvi je, nepokajniče avetni!

10.06.2019.

Marko Milačić: Crnogorska Ukrajina na litici mozga

U Crnoj Gori je u toku proces ukrajinizacije. To huškanje, to uništavanje i crkve i jezika, to uništavanje jednog bića, to mi vidimo sada u ubrzanoj formi u Crnoj Gori. Ali kako vreme odmiče, taj proces indoktrinacije, fanatizacije, stvaranje lažnog Montenegra, ima svoj tok. Evo, moj sin treba da pođe u prvi razred osnovne škole, ja se direktno suočavam s tim u svojoj kući da mu neko ispira glavu lažima, propagandom, novom istorijom, novim identitetom. Ja to doživljavam kao da moj sin ide prema nekoj litici, a ja treba da dođem pre njega na tu liticu i da ga spasem.

07.06.2019.

Časlav Koprivica: Produhovljena Velika Srbija, malo krvava

Umjesto (samo)razgraničenja, treba nam samoobgraničenje – naime, takvo povlačenje granice koje će obuhvatiti sve ono što je stvarnost srpskoga društva i istorijskih srpskih zemalja. Naravno, to najmanje smije biti nekakav obezduhovljeni, „suvi“ geopolitički projekt, mada bi pravedno povlačenje granice srpskih zemalja – u jednu srpsku državu – vjerovatno i u tom pogledu po nas bilo povoljno, upravo onoliko koliko je tekuća duhovna i geopolitička razdrobljenost srpskoga naroda nepravedna i nepodnošljiva. Kada će to objedinjenje postati moguće – to niko sa sigurnošću ne može znati. No sigurno je da niko ne može razumno tvrditi da to nikada neće biti moguće, kao ni to da nije pravedno i opravdano očekivati da se riješi nacionalno pitanje jednoga od starijih evropskih naroda – koje je dramatično otvoreno brutalnim razbijanjem Jugoslavije, uz dosljedno ignorisanje svih srpskih interesa.

06.06.2019.

Miloš Ković: Rasejano srpstvo bez koncentracije

Opstale su samo one srpske zajednice koje su ostale verne crkvi i veri. Oni koji su ih napuštali pod ovim ili onim izgovorom, rastvarali su se, u prvoj ili u drugoj generaciji, u vodama vladajućih religija i pomodnih ideologija. Drugi važan uslov je srpski jezik. Deci rođenoj u rasejanju ili onoj koja tu odrastaju, znanje jezika otvara vrata visoke, nacionalne kulture i olakšava neposredno upoznavanje zemlje matice. Što je posebno važno, znanje jezika omogućava susrete sa sunarodnicima i vršnjacima, među kojima deca mogu da biraju svoje životne saputnike, sličnog porekla i vrednosne orijentacije.

05.06.2019.

Nenad Kecmanović: Želimo miran razlaz u BiH, sa blagim primesama genocida

Da su SAD htjele cijelu BiH kao bošnjačku Bosnu mogle su to da naprave još tokom rata, a nisu. Danas, pak, i da hoće, ne bi mogle da obezbjede međunarodni konsenzus iz 1995. Obrni-okreni, Dejton je istovremeno i glavna tema spora i jedino rješenje. Alternativa je razlaz, nadajmo se na miran način.

04.06.2019.

Mihailo Alić: Muška prava hoću

Borci za prava muškaraca i očeva nisu borci za povratak u patrijarhat, i protiv proširivanja prava žena, ali ukazuju da prava moraju da budu proporcionalna odgovornostima, i da ne smeju da ograničavaju i smanjuju prava muškaraca, sem gde je to opravdano. Stoga je pokret za muška prava zagovornik istinske ravnopravnosti polova, a ne licemerne i lažne rodne ravnopravnosti koju je iznedrila treći talas rodno radikalnog, neo-marksističkog feminizma.

03.06.2019.