XXZ Izjave dana

Miša Đurković: Rat za tradicionalnu porodicu do istrebljenja

Rat za tradicionalnu porodicu traje i vodi se na više frontova i u čitavom nizu pitanja i ne bez uspeha. Uspešno je sprečeno donošenje porodične knjige u građanskom zakoniku, kao i uvođenje surogat materinstva.

04.03.2019.

Slobodan Vladušić: Kultura iz zamrzivača

Zamrzavanje Kosovskog problema kao prvi i osnovni gest u zaustavljanju procesa preobražaja Države u teritoriju, mora se dakle izvesti simultano u obe sfere: u sferi politike, ali i u sferi strateške kulture. Politička odluka zamrzavanja sukoba (ili borbe za zamrzavanje sukoba) mora biti propraćena stvaranjem takve strateške kulture u narodu, koja bi tu političku odluku mogla da podrži i ohrabri. Evo koja rešenja stoje na raspolaganju a) stranci na vlasti b) opozicionoj stranci i c) grupama građana koje žele da se suprotstave tlačenju Kompanije i teritorijalnoj dezintegraciji Države. A) Stranka na vlasti: ukoliko bi bilo koja stranka na vlasti iskreno želela da zamrzne Kosovski problem (a samim tim krene putem preobražaja teritorije u Državu) ona bi morala da svoju odluku potpomogne i akcijama koje stvaraju stratešku kulturu u narodu koja bi tu odluku mogla ne samo podrži već i aktivno brani.

28.02.2019.

Alek Vukadinović: Srbija bez duše kao čovek bez Kosova

Dečani su najdivnija i najbolnija tačka moje životne istorije. Za mene se sunce rađa iz dečanskog neba. Tamo sam provodio najlepša leta, tamo doživljavao najradosnije časove. A pitate me za Kosovo. Srbija bez Kosova je kao čovek bez duše.

26.02.2019.

Matija Malešević: Biković, Putinovo tajno oružje

Odluka o lansiranju Miloša Bikovića u rusku filmsku industriju ima za cilj bližu umetničku saradnju i dublje prožimanje kultura Srbije i Rusije. Drugim rečima, ona je bila motivisana strateško-političkim razlozima, a najveći krivac je Nikita Mihalkov, veliki prijatelj Srbije i glavni ideolog kulturne politike Kremlja. Plodove kulturnog uticaja i razmene najbolje vidimo na samom Bikoviću. On svoju karijeru gradi na ulogama u filmovima koji u narodu bude ispravne vrednosti i zdravorazumski patriotizam, za razliku od njegovih kolega (Šerbedžije i Đurička) koji se ne stide da budu deo zapadne anti-srpske propagande zarad sitnih privilegija. Biković, za razliku od svojih liberalno orijentisanih kolega, ne meša se u politiku i ne promoviše apstraktne zapadne vrednosti i slobode. Podsetiću vas da ove godine, na godišnjicu početka bombardovanja u Srbiji treba da počne sa prikazivanjem ruski film o Kosovu sa Bikovićem u glavnoj ulozi. U godini u kojoj navodno treba da se odlučuje o sudbini Kosova ovaj film može da odigra presudnu ulogu u podizanju svesti naroda, posebno kod mlađe populacije. Zašto bi Putin svojim izjavama o Kosovu kompromitovao sebe i izazivao gnev Zapada kada će za samo nekoliko nedelja građani Srbije imati priliku da se iz prve ruke upoznaju sa ruskom pozicijom o dešavanjima na Kosovu. Političke poruke Moskve imaju mnogo veći efekat ukoliko se prenose kroz kulturni sadržaj kao što je film, nego li političkim izjavama.

25.02.2019.

Miša Đurković: Kad nema Ćosića, dobar je i senat

Srbija, za razliku od mnogih drugih zemalja, nema alternativne sisteme moći i uticaja kakvi su, recimo, Savet za spoljne poslove u SAD, privredna komora u Nemačkoj, ili Rimokatolička crkva u Hrvatskoj. Nekada je takvu moć imao Ćosićev krug, koji je često posredovao između stranaka i drugih političkih aktera. Ništa slično više ne postoji u Srbiji, pa je utoliko potrebnija institucionalna kontrola moći i zakonodavnog procesa koju bi doneo ozbiljan senat.

21.02.2019.

Vladan Glišić: Koljački antifašizam

Ako se četnici izjednače sa ustašama, balistima i ostalim balkanskim fašistima(omiljen propagandni trik kriptotitoista), dovodi se u pitanje izuzetna ulogu Srba u Drugom svetskom ratu. Na taj način, osporavajući antifašizam ravnogoraca, mnogi revizionisti istorije, iz nama ne baš prijateljskih naroda u okruženju, žele da relativizuju očigledan srpski antifašizam. Spuštajući Srbe u baruštinu tzv. saradnje sa Trećim rajhom, pokušavaju da umanje očiglednost istorijske sramote svojih naroda koji su masovno i opštenarodno bili saradnici fašizma.

19.02.2019.

Dane Čanković: Republika Srpska kao Zapadna Srbija

Životi se ne daju uzaludno. Pa zar je uzaludno poginulo 24.000 srpskih vojnika koji su stvorili Srpsku Republiku, najveću pobjedu srpskog naroda u XX vijeku. Ona je primjer i nada za slobodu svima koji se bore protiv nepravedne globalizacije.Važno bi bilo da SPC i vjerujući ljudi stvore ambijent u kojem će doći do jedinstva srpskih političkih stranaka oko odbrane Kosova i Metohije i da takav ambijent izrodi istinsku novu srpsku elitu čije će ideje vodilje biti rodoljublje i Pravda, koja će riješiti srpsko nacionalno pitanje na Balkanu. Prije 11 godina SNP-Izbor je naš u Banja Luci je organizovao miting pod nazivom Kosovo je Srbija i neka bude nezavisna Srpska. Sada možemo, kako je Dodik pre dva dana rekao, dodati, Kosovo je Srbija i neka Republika Srpska bude Zapadna Srbija.

18.02.2019.

Rajko Vasić: Mrtvac na suvozidu

Republikа Srpskа nikаdа neće nestаti. Dočekаće Slobodu. Dočekаće je mаkаr tri pаstirа nа plаnini. Jer je, preko svojih Predаkа, prometnulа mnoge Cаrevine i Imperije, gore, moćnije i krvoločnije od NATO Pаktа. Pа opstаlа. Jer su opstаli Srbi. Onаj ko Srbiju i Srpsku podvede pod NATO, trebа dа bude jаvno strijeljаn. Zа životа. A аko u međuvremenu crkne, dа gа se, u pogodnom vremenu, izvаdi iz Rаke, usprаvi uz kаkаv suvozid ili drvo, i jаvno strijeljа. Bez prаvа nа sаhrаnu.

15.02.2019.

Ognjen Vojvodić: Kako se pravilno kaže Vuk: Karadžić ili Branković?

Vuk S. Karadžić je bio formalno pravoslavni Srbin, ali praktično ateistički aktivista, a politički antimonarhista, čija je osnova jezičke revolucije bila klasna revolucija. Karadžić je u austro – slavističkom programu nastupao pod pseudonimom patriotizma i nacionalnog preporoda, program jugoslovenske reforme srpskog jezika i pravopisa je sprovodio u formi srpskog filološkog folklora. Ateističku agitaciju protiv pravoslavlja Karadžić je prikrivao protestantizmom, popularnim među srpskim intelektualcima. Pozivao je Srbe na revolucionarnu klasnu borbu protiv pravoslavnog plemstva i sveštenstva, propagirao je pagansko slovensko nasleđe kao pandan pravoslavnoj kulturi i književnosti. Prema uputstvu evropskih slavista koristio je srpske epske pjesme kao pokriće u promovisanju reformisanog pravopisa.

14.02.2019.

Milo Lompar: Ne bih da se hvalim, ali umem i da proričem

Ta knjiga je – stavljajući pomalo u senku neke druge moje knjige a nekima opet krčeći put do čitalaca – predložila dijagnozu (bilans komunističke vladavine i prelazak titoističkog načina mišljenja u sadržaje nevladine inteligencije) i terapiju (povratak srpskom stanovištu kao istorijsku i političku reaktuelizaciju naše prekomunističke tradicije). Ona je ostavljala van sumnje demokratski poredak, podelu vlasti, postojanje drugih i drukčijih političkih i kulturnih orijentacija. Okolnost da je bila tako dugo i istrajno napadana, da je služila kao opravdanje za razvijenu političku i intelektualnu diskriminaciju njenog pisca, proisticala je iz dve činjenice: stvari koje je ona vraćala u javni prostor bile su decenijski tabu i – vođena analizom naših okolnosti – anticipiralaje evropski povratak nacionalnom stanovištu.

13.02.2019.