Velika ruska književnost
Russa 01 S

Photo: Кривошеина Мария \ Wikimedia

Izopćenik

Puškin... Koje se rusko uho neće naoštriti pri zvuku

te svete melodije?

Nema takvog uha.

 

Gogolj... Koje rusko oko neće zasjati od te magične

riječi?

Nema takvog oka.

 

Dostojevski...Koja ruska duša neće uzdahnuti od

samog jednog sjećanja na nj?

Nema takve duše.

 

Tolstoj... Koje rusko srce ne zalupa brže pri susretu

s grofom?

Nema takvog srca.

 

Blok... Koji ruski mozak ne čuva u pamćenju njegove

srebrne stihove?

Nema takvog mozga.

 

Čadajev... Koji se ruska obrva neće podići čuvši

njegovu riječ što plijeni?

Nema takve obrve.

 

Ljermontov... Koje se rusko grlo ne zagrcne od ushita

pri spomenu na njega?

Nema takvog grla.

 

Marina Cvetajeva... Koje ruske pravoslavne usne neće

zadrhtati kad izgovore njezino ime?

Nema takvih usana.

 

Bulgakov i Zoščenko... Koji se ruski obrazi neće

zatresti od provale smijeha i suza?

Nema takvih obraza...

 

Deržavin... Koje ruske grudi neće zapjevati od ponosa

pri zveckanju toga kristala?

Nema takvih grudi.

 

Čehov... Koje se rusko čelo neće sjetno rastužiti čuvši

zvuke te tajanstvene flaute?

Nema takvog ruskog čela.

 

Velika ruska književnost... Koji ruski kurac neće ustati

s mjesta na melodiju te nacionalne himne?

Ima jedan takav kurac. Mi ćemo se dići, on neće. Svi

ćemo se dići osim njega. Usamljen, tužan, slabašan

kurčić. Ali ga se podraga, ako mu se ljudski

pristupi, i on će se dići.

                                                              7. 4. 1983.

*Pjesma preuzeta iz knjige Ruski bordel muza, Feral Tribune, 2000.; prevod & prepjev Milorad Stojević & Vanja Švačko

Oceni 5