Igrokaz o silovanju
Aanas 04 S

Photo: www.azizilaw.com

Izvod iz krivičnog zakonika

Siluj, država te voli
Država te siluje, jer te voli


KRIVIČNI ZAKONIK
Službeni glasnik Republike Srbije
broj 85/2005, 88/2005 - ispravke, 107/2005 - ispravke, 
72/2009 i 111/2009)

OPŠTI DEO
  
Glava prva
OSNOVNE ODREDBE

NEMA NEMA NEMA
Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona 

Član Prvi
Nikome ne može biti izrečena kazna 
ili druga krivična sankcija za delo
koje pre nego što je učinjeno 
zakonom nije bilo određeno 
kao krivično delo, 
niti mu se može izreći kazna 
ili druga krivična sankcija 
koja zakonom nije bila propisana 
pre nego što je krivično delo učinjeno. 

NEMA NEMA NEMA
Nema kazne bez krivice

Član Drugi 
Kazna i mere upozorenja 
mogu se izreći samo učiniocu 
koji je kriv za učinjeno krivično delo. 

Nije kriv, nije kriv, nije kriv...
Kriva je suknja i majica na bretele
Osnov i granice krivičnopravne prinude
Rukom preko usta
S leđa
Na ženu
Snaga mišića

ČOVEKA ČOVEKA ČOVEKA

Član Treći 
Zaštita čoveka 
Da li je i žena čovek
i drugih osnovnih društvenih vrednosti 
tjelesni otvori nisu društvena vrednost
predstavlja osnov i granice 

granica je nebo
majice na bretele
i suknje iznad kolena
uvek će devojke da nose

za određivanje krivičnih dela, 
propisivanje krivičnih sankcija 
i njihovu primenu, 
u meri u kojoj je to nužno 
za suzbijanje tih dela. 

U meri, u meri, po meri mršavog tela
Samo po meri i zasluzi
Bretele i suknja a nisu bele
Bela je samo boja papira

Siluj, država te voli
Država te siluje, jer te voli

SVRHA S VRHA VRHA KRHA

Krivične sankcije i njihova opšta svrha
Član 4 
Stav prvi
Krivične sankcije su: kazne, mere upozorenja, 
mere bezbednosti i vaspitne mere. 

Kažnjavati, meriti, vreme, dubinu, otvora, gore i dole

Stav drugi
Opšta svrha propisivanja 

SVRHA S VRHA VRHA KRHA

i izricanja krivičnih sankcija je 
suzbijanje dela kojima se povređuju 

suzbiti, uzbiti, biti, u biti, ubiti

ili ugrožavaju vrednosti zaštićene 
krivičnim zakonodavstvom. 

Vrednosti zaštićene mojom slobodom
Mojim crvenim gaćama
Nisu u zakonicima

Glava treća
KRIVIČNO DELO
Opšte odredbe o krivičnom delu 
Krivično delo

Član 14 
Stav prvi. Krivično delo je ono delo koje je zakonom predviđeno kao krivično delo, koje je protivpravno i koje je skrivljeno. 

Delo. Nedelo. Zakon. Čoveka. Boga. 
Bogompravdani zakoni čovjeka izum
Za opstati i produžiti let
Zametnuti zapovijedi biti klet
Nije ni obijest niti naum

Ubijanje izaziva zgražavanje
A disanje ne
Kako smo samo pogrešno
Naučeni

Kad udahnemo ubijemo kisik
I s njim nahranimo mozak
A mozak služi da smisli
Kako produžiti ubijanje

Za to se ne odgovara
Ne kažnjava

Disanje staviti u zakonik
Disati je krivično delo
Misliti je skrivljeno

Glava trinaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA 
Ubistvo Član 113 
nije kriv, nije ubio telo

Teško ubistvo Član 114, 
nije kriv, nije ubio lako telo

Ubistvo na mah Član 115, 
nije kriv, na mah je pomislio

Ubistvo deteta pri porođaju Član 116, 
nije kriv, odrasla je davno

Lišenje života iz samilosti Član 117, 
nije kriv, samilosan je

Nehatno lišenje života Član 118, 
nije kriv, nehatno je posle zapalio

Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu Član 119, 
nije kriv, nije se samoubila

Nedozvoljen prekid trudnoće Član 120, 
nije kriv, analni seks, mada bez zaštite

Teška telesna povreda Član 121, 
nije kriv, slomio joj samo samo slobodu, sloboda nema telo

Laka telesna povreda Član 122, 
nije kriv, duša je lakša od pičkinog dima

Učestvovanje u tuči Član 123, 
nije kriva, nije se tukla

Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi Član 124, 
nije kriv, skladan je bio odnos, ćutala i stenjala

Izlaganje opasnosti Član 125, 
nije kriv, dobro se zaštitio, prišao straga

Napuštanje nemoćnog lica Član 126, 
nije kriv, jeste napustio, ali je pozvao i da se opet nađu

Nepružanje pomoći Član 127, 
nije kriv, pomogao joj da nađe torbu, za gaće nije mario
  
Glava četrnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA 

Povreda ravnopravnosti Član 128, 
nije kriv, muškarci su ravnopravniji

Povreda prava upotrebe jezika i pisma Član 129, 
nije kriv, pričao srpski, čisto i razgovetno 

Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti Član 130, 
nije kriv, nedostatak dokaza, podatak se ne upisuje u javne registre

Povreda slobode ispovedanja vere i vršenja verskih obreda Član 131, 
nije kriv, silovanje je samo u ratu verski obred, inače je redovni državnički posao

Protivpravno lišenje slobode Član 132, 
nije kriv, pravno muški postupao

Povreda slobode kretanja i nastanjivanja Član 133, 
nije kriv, kretao se u njoj a nije se nastanio

Otmica Član 134, 
nije kriv, nema obilježja bića krivičnog dela, zadržavanje je kratko trajalo

Prinuda Član 135, 
sudi mu se, prinuda je obilježje krivičnog dela silovanja, videti ishod suđenja
i sudsku praksu Vrhovnog suda

Iznuđivanje iskaza Član 136, 
nije kriv, nije iznuđivao, pitao lepo da se ponovo vide

Zlostavljanje i mučenje Član 137 , 
nije kriv, uživao

Ugrožavanje sigurnosti Član 138, 
nije kriv, bila sigurna u njegovim rukama 

Narušavanje nepovredivosti stana Član 139, 
nije kriv, unutrašnji organi nisu stan, delovao na javnoj površini

Protivzakonito pretresanje Član 140, 
nije kriv, nije pretresao

Neovlašćeno otkrivanje tajne Član 141, 
nije kriv, čuvao tajnu, ona nije

Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki Član 142, 
nije kriv, nisu stigli uspostaviti vezu na daljinu

Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje Član 143, 
nije kriv, nije snimao, nije ni slušao

Neovlašćeno fotografisanje Član 144, 
nije kriv, nije fotografisao, mrak je bio

Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka Član 145, 
nije kriv, nije imao šta pokazati

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka Član 146, 
nije kriv, nije pitao za ime

Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva Član 147, 
nije kriv, nije podnosio

Povreda slobode govora i javnog istupanja Član 148, 
nije kriv, dao joj da priča

Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa Član 149, 
nije kriv, privatni šou

Sprečavanje objavljivanja odgovora i ispravke Član 150, 
nije kriv, dopustio da odgovori

Sprečavanje javnog skupa Član 151, 
nije kriv, za javni skup treba najmanje troje

Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja Član 152, 
nije kriv, udružio se telesno a ne sindikalno

Gonjenje za krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina Član 153, 
nije kriv, gonio, sačekao

Glava petnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV IZBORNIH PRAVA, 
nije kriv za celu glavu, ovo nije slučaj ni izbora ni prava

Glava šesnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVA PO OSNOVU RADA 
nije kriv za celu glavu, ovo nije slučaj radnog prava, neradno pravo nije propisano, za nepoduzimanje mera zaštite na radu nije bilo dokaza, samo njena reč  u tišini

Glava sedamnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA 

Uvreda Član 170, nije kriv, 
vredio je nekom

Kleveta Član 171, 
nije kriv, pristojno odgojen da ne kleveće i laže

Iznošenje ličnih i porodičnih prilika Član 172, 
nije kriv, mediji izneli kasnije da je oženjen i bez dece, oni mogu, nisu krivično odgovorni

Povreda ugleda Srbije Član 173, 
nije kriv, u čast Srbije se ne prodire straga

Siluj, država te voli
Država te siluje, jer te voli

Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti Član 174, 
nije kriv, nije nacionalno osvešten prodirao

Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije Član 175, 
nije kriv, nije prodirao u množinu i organizaciju, samu u nju

Nekažnjavanje za krivična dela iz čl. 173. do 175. Član 176, 
nije kriv, logično na osnovu prethodnih nije kriv

Gonjenje za krivična dela protiv časti i ugleda Član 177, 
nije kriv, časno i neizgonjeno nastavio prodirati u druge objekte

I sad, nakon štrajka, časti, izbora, 
pokoje skinute glave, 
rasčerečenog trbuha,
Knjiga ima i slovo o silovanju

Ali

Reditelj je rekao da to čitam kasnije
Osećajno
Zbog dramaturgije 

Glava osamnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE 

Silovanje Član 178 

Stav prvi - Ko prinudi drugog na obljubu ili sa njom izjednačen čin 
upotrebom sile ili pretnjom da će neposredno napasti na život 
ili telo tog ili njemu bliskog lica,

kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina. 

Stav drugi - Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno pretnjom 
da će se za to ili njemu blisko lice otkriti nešto što bi škodilo 
njegovoj časti ili ugledu ili pretnjom drugim teškim zlom,

učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina. 

Stav treći - Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila 
teška telesna povreda lica prema kojem je delo izvršeno 
ili ako je delo izvršeno od strane više lica ili na naročito svirep 
ili naročito ponižavajući način ili prema maloletniku 
ili je delo imalo za posledicu trudnoću,

učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina. 

Stav Četvrti - Ako je usled dela iz stava 1. i 2. ovog člana 
nastupila smrt lica prema kojem je delo izvršeno 
ili je delo učinjeno prema detetu,

učinilac će se kazniti zatvorom najmanje deset godina. 

Ovde ne možemo da kažemo nije kriv
Glavni pretres se nastavlja
Da se raspravi
Da se raspravi
Da se pretrese
Da se pretrese
Da sudija kaže
Da sudija kaže
Da se pravda ........................

A mogla bi se koja reći o jeziku
Padežima
Delovanju
Ponižavanju

Obljuba – ljuba, ljubav, ljubiti
O bljub i ti
U jeziku je ta kost
Da da, u njemu
Ni penis nema kost
A razara ako je protiv volje primaoca

A jezik
On ne pita
On prodire samim dizanjem
Čim napusti usta
Čim se oplodi sa hartijom
On ubija
To je teže krivično delo
Zakonik navodi
Napisali ljudi
Bog nije u skupštini
Da podigne ruku
Za njega nisu glasali
Znači, suzdržan

Ana je preživela stav četvrti
Postoji i peva


(Stihovi iz pozorišne drame “Da li bi htela da se još ponekad nađemo – igrokaz o silovanju”, autori: Ana Isaković i Ramiz Huremagić)

Oceni 5