Vlast slijepa i vlast nijema
Okrv 08 S

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Ja sam čovjek, jedan-jedini

Ja sam čovjek, jedan-jedini, a ne - demokratija

s vlašću izvršnom, i punom ljubavi, i zakonodavnom,

u jednom tijelu. Vlast koja jede, i ždere, i povraća,

vlast koja mrzi i bol zadaje,

vlast slijepa i vlast nijema.

Mene nisu izabrali. Ja sam demonstracija.

Podižem lice kao transparent. Tamo je sve napisano. Sve.

Molim, ne treba primjenjivati suzavac.

Već plačem. Ne treba mene razjuriti.

Već sam se razjurio.

Mrtvi su takođe demonstracija.

Kad dođem na očev grob, vidim

nadgrobno kamenje diže se nad prahom,

i to je masovna demonstracija.

*Preveo s ruskog Marko Vešović 

Oceni