Zakon o životnom partnerstvu u Crnoj Gori
Natte 13 S

Photo: Jean Baptiste Huong

Jednakost i obuka za crnogorske matičare

Na seminaru koji su nedavno održale nevladine organizacije Kvir Montenegro, Spektra i Juventas, crnogorski matičari već su se upoznali sa tim kako će izgledati ceremonija sklapanja ovih partnerstava i kako bi oni trebalo da postupaju u toj prilici.

Iako će početak primene Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola početi sa zakašnjenjem, jer nisu doneta podzakonska akta, matičarke i matičari iz više crnogorskih gradova nedavno su pohađali obuku na kojoj se edukovali o glavnim problemima koji se tiču LGBTIQ+ zajednice i o tome kako će praksa sklapanja ovih partnerstava izgledati.

"Od načina na koji će se obraćati, na koji način reći "Možete se poljubiti" ili, pošto je to ovamo "Možete poljubiti mladu", malo je drugačije, a sve sa ciljem da svoj posao urade najkvalitetnije moguće do nekih ostalih stvari koje su njih zanimale u odnosu na specifičnosti same ceremonije, neke običaje koje imamo koji nisu standardni deo ceremonije, kao što su bidermajer i tako neke stvari", istakao je Danijel Kalezić iz NVO Kvir Montenegro.

Iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu Glavnog grada, koji će najverovatnije prvi početi sa primenom Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, poručuju da među matičarima nema predrasuda.

"Nema sumnje da će matičari postupati jednako, čak i sa posebnim senzibilitetom pri sprovođenju zaključenja partnerstva. Bilo kakvo negodovanje matičara u ovom procesu govorilo bi samo o određenom pojedincu i njegovoj homofobiji ili predrasudama oko LGBT osobama", kazao je Nikola Jočić iz Sekretarijata za lokalnu samoupravu.

Zbog toga što nisu doneta podzakonska akta, LGBTIQ+ zajednica ne može da koristi brojna prava koja imaju ostali građani.

"Mi nećemo moći da koristimo skoro nijedno pravo koje nam taj zakon daje zbog toga što još 26 zakona koji su povezani, a koji prepoznaju ta naša pojedinačna prava, nisu dopunjena i tim zakonima mi kao partneri nećemo biti prepoznati, što znači da u praksi, iako ćemo imati sklopljeno partnerstvo, mi nećemo moći da ostvarimo nijedno od tih prava", rekao je Kalezić.

Na sklapanje partnerstva trenutno čeka dvadesetak parova, a najčešće je reč o državljanima Crne Gore koji su u vezi sa stranim državljanima koji zbog neposedovanja dokumenata ne mogu da u Crnoj Gori ostvare mnoga prava – od osiguranja do zaposlenja.

Ključne razlike prilikom čina venčanja su u nazivima - umesto “suprug-supruga” u Registru životnih partnera će pisati “partner-partner”, odnosno “partnerka-partnerka”. Zainteresovani će morati i da prilože dokaze o slobodnom bračnom stanju, dokaz da nisu sklapali partnerstvo u drugoj državi. Zakonom je predviđeno da homoseksualne osobe mogu da sklapaju brakove, da nasleđuju jedni druge, da imaju zajedničku imovinu, pravo na penziono i socijalno osiguranje, posete u bolnicama, što su prava koja ih izjednačavaju sa heteroseksualnim brakovima.

Oceni 5