Zakon o radu i Zakon o suzbijanju diskriminacije
Happi 01 S

Photo: Twitter

Jesu li su šale na račun gej ljudi uznemiravanje?

Zakon o suzbijanju diskriminacije u čl. 3. propisuje da se pod uznemiravanjem podrazumijeva svako neželjeno ponašanje uzrokovanom nekim od osnova iz čl. 1. Zakona (a jedna od tih osnova je i seksualna orijentacija), a koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, a uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje. Također, u čl. st. 3. je propisano da se na uznemiravanje primjenjuje odredbe Zakona koje se odnose na diskriminaciju. Čl. 9. Zakona, diskriminacija (kao i uznemiravanje) je u svim pojavnim oblicima zabranjena (uz iznimke radi očuvanja zdravlja, javne sigurnosti itd.).

S obzirom da bi ovakvo ponašanje Vaših kolega predstavljalo uznemiravanje, Zakon o radu i Zakon o suzbijanju diskriminacije omogućavaju podnošenje pritužbi, odnosno pokretanje sudskog postupka.

Sukladno čl. 134. Zakona o radu, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je imenovati osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Ova osoba dužna je najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja, ako utvrdi da ono postoji.

Ako poslodavac u roku ne poduzme mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, radnik koji je uznemiravan ili spolno uznemiravan ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Nadalje, protivljenje radnika postupanju koje predstavlja uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa niti smije biti razlog za diskriminaciju.

Također, Zakon o suzbijanju diskriminacije u čl. 16. i 17. propisuje da svatko tko smatra da mu je zbog diskriminacije (uznemiravanja) povrijeđeno neko pravo može tražiti zaštitu tog prava te tražiti od suda da utvrdi diskriminaciju, naredi otklanjanje diskriminacije te odredi naknadu štete.

Dakle, u slučaju uznemiravanja na radnom mjestu imate pravo podnijeti pritužbu poslodavcu pa čak i pokrenuti sudski postupak, ali u svakom slučaju sukladno odredbama Zakona o radu imate se pravo usprotiviti uznemiravanju te zbog toga ne smijete biti diskriminirani te isto ne može predstavljati razlog za otkaz ugovora o radu.

*Prenosimo s portala Ravnopravnost.lgbt

Oceni 5