Zaboraviti neću tragiku iluzije
Floww 01 S

Photo: Danny Eastwood

Jorgovani i ruže

O meseci cvetanja i mena na sve strane

Maj što bi bez oblaka Juni mučki ubijeni

Zaboraviti neću ruže i jorgovane

Ni one što ostaše u naboru proleća svijeni

 

Zaboraviti neću tragiku iluzije

Povorku krike mnoštvo sunčeve zrake vrele

Tenkove sa tovarom ljubavi darove Belgije

Zadrhtali vazduh i drum ko da zuje pčele

Nerazumni trijumf što pred kavgom leti

Krv koja poljupcu prethodi karminom

Ni one što će uspravno u kupolama mreti

A jorgovanom ih zasu narod ponesen vinom

 

Zaboraviti neću francuske gradine

Nalik na nestalih vekova misale

Ni nemir večeri zagonetku tišine

Ruže koje su svuda uzduž drumova cvale

Demanti cveća vetru panike vojnicima

Koji na krilu straha u prolazu žure

Biciklima u bunilu podrugljivim topovima

Lažnim ratnicima koji se bedno kinđure

 

Ali ne znam zašto me taj vrtlog slika svrne

Uvek na isto gde je tačka zastanka bila

U Sent-Mart jedan general grane crne

Na ivici šume normandijska vila

Sve ćuti Neprijatelj u senci na strane

Pariz se predao rekoše dok smo tu bili

Zaboraviti neću ruže i jorgovane

A ni dve ljubavi koje smo izgubili

 

Buketi prvog dana flamanski jorgovani

Blagost senke kojom smrt obraze šara

I nežne ruže odstupanja buketi rascvetani

Anžujske ruže boje dalekog požara.

*Prevod sa francuskog: Ivan V. Lalić

Oceni 5