Opet padam u vatru
Aatols2

Photo: globalanimalwelfare.org

Još sam živ

Još sam živ; ali rđav, rđav do niskosti. Opet padam u vatru, opet želim. Pre podne, pre doručka i pred ručak, sekao bagrem. Posle podne iznenada počeo da pišem...

*Dnevnici, 10. novembar 1889.

Oceni 5