Zapamtiti pejsaže
Brods 02 S

Photo: sobesednik.ru

Josif Brodski: Definicija poezije

                Uspomeni na F. G. Lorku

                        Postoji svoje vrste legenda
                        da je pred strijeljanje ugledao
                        sunce koje se nad glavama vojnika
                        diže. I tada je izustio:
                        “A ipak izlazi sunce…”
                         Možda je ovo bio početak pjesme.

Zapamtiti pejsaže
iza prozora u sobama žena,
iza prozora u stanovima
rođaka,
iza prozora u kabinetima
službenika.
Zapamtiti pejsaže
iza grobova istovjeraca.

Zapamtiti
kako se sporo spušta snijeg
kad nas pozivaju na ljubav.
Zapamtiti nebo
što leži na mokrom asfaltu
kad nas podsjećaju na ljubav prema bližnjemu.
Zapamtiti
kako mutni potoci kiše što klize niz staklo
iskrivljuju proporcije zdanjā
kad nam objašnjavaju šta treba
da radimo.
Zapamtiti
kako nad zemljom bez utočišta
poslednje prave ruke širi
krst.

U mjesečnoj noći
zapamtiti dugačku sjenku
što je baca drvo ili čovjek.
U mjesečnoj noći
zapamtiti teške rječne talase
sjajne kao bore na izlizanim
hlačama.
A u rasvit
zapamtiti bijeli put
sa kojeg silaze sprovodnici
zapamtiti
kako izlazi sunce
nad tuđim zatiljcima sprovodnika.

<1959>

Oceni 5