Kad bi mogla da živi rečju, a ne pesnicom
Aputija 01 B

Photo: ilustration/Dmitry Vrubel

Kad bi Rusija

Da je Rusiju osnovala 
Ana Ahmatova, da je
Mandeljštam bio zakonodavac
a Staljin samo sporedna ličnost
iz izgubljenog gruzinskog epa,
kad bi Rusija skinula svoje
nakostrešeno medveđe krzno,
kad bi mogla da živi rečju a ne 
pesnicom, kad bi Rusija, kad bi Rusija

*Prevod Petar Vujičić

Oceni 5