S tobom sam
Jezerr1

Photo: Elina Brotherus

Kako je dobro

Kako je dobro

Mogu da skupljam

jagode u šumi

mislio sam

nema šume i jagoda

Kako je dobro

Mogu da ležim

u senci drveta

mislio sam drveće

ne daje više hlada

Kako je dobro

S tobom sam

kako mi srce bije

mislio sam čovek

nema srca

Oceni 5