Indija: Borba za pravo na život
India1

Photo: REUTERS/Francis Mascarenhas

Kako se menja svet

Nakon što su se obratile nadležnom sudu zbog uznemirujućeg i diskriminatornog tretmana od strane policijskih službenika, dve hrabre žene su odnele pobedu za sebe, ali i za čitavu zajednicu - Viši sud je naložio ukidanje ilegalne diskriminacije LGBTIQ+ osoba u Indiji.

Naime, Viši sud je naložio vladinim službenicima edukaciju i senzibilizaciju po pitanjima seksualne orijentacije i rodnog identiteta, zatvorima da čuvaju zatvorenike čiji se rodni identitet i pol pripisan na rođenju ne poklapaju, a predviđeno je i da se lekarima koji tvrde da leče homoseksualnost oduzima licenca.

Sud će i ispratiti primenu mera iz presude, a ovo je još jedan podsetnik da se aktivizam dešava i pred sudom, i da samo kroz unapređen pravni okvir možemo adekvatno i sistemski obezbediti jednakost svih LGBTIQ+ građanki i građana.

Oceni 5