Kako je teško ići i vraćati se
Fntm 10 S

Photo: tumblr.com

Kakvih lakih

Kakvih lakih i nežnih tela
ima, bez boje,
nejasnih kao sene,
koje ne možemo poljubiti,
već ako usne položimo
na vetar, na nešto
što prolazi i pričinja se!

I kakvih tamnih sena
ima, tako tvrdih,
da njihov crni, mrzli mramor
nikad nam neće klonuti
od strasti u naručje!

I kako je teško ići i vraćati se,
s ljubavlju u letu,
od tela senki,
od nemogućeg usnama,
bez prestanka, nikad ne znajući
da l‘ je duša od mesa il je sena
od tela to što ljubimo,
da li je nešto!

Strah Nas je da možda milujemo Ništa!

Oceni 5