Kultura - Tema

Bsta 01 S

Bora Stanković: Jovča

Radio drama je akustična dramatizacija nekog događaja, naravno bez vizuelne komponente. Tvorci se oslanjaju isključivo na dijalog, muziku i zvučne efekte kako bi dočarali slušaocu atmosferu, likove i priču

Private2

Bruno Šulc: Jesen

Sumrak je već počeo pepelom da puni vazduh kada sam se vratio u letnjikovac. U dvorištu su već stajala dva velika vozila namenjena za naš put. Nervozni konji klatili su glavama zavučeni u vreće sa hranom

Gavv 02 S

Nešto sasvim neočekivano

Ivan Bunjin: Gavran

Iste noći otputovao sam u Jaroslavsku guberniju u selo kod jednoga druga iz liceja i ostao kod njega do jeseni. O jeseni, protekcijom njegovog oca, stupio sam u ministarstvo inostranih poslova u Petrogradu i napisao ocu da se zauvek odričem ne samo nasledstva nego i svake njegove pomoći
Dosn 02 S

Život i smrt dijalektičkog materijalizma

Najlepše je đačko doba

Video sam sebe kao profesora matematike, gde je sve racionalno i dokazivo, poput savršene formule po kojoj funkcioniše priroda, vasiona, društvo, industrija, saobraćaj, mikrosvet, želje i porivi, bez zamračenih i mističnih mesta, stvarčica i drangulija. Ipak, uzimao sam zdravo za gotovo svet umetnosti, mirio se s postojanjem dotične bulumente, raznobojnog društva ljudi koji pošto nisu sposobni ni za šta korisno, ili iz hobija i viška energije pišu, slikaju, komponuju, igraju; neka ih, mislio sam, valjda i oni imaju prava da žive
Harti 02 S

Naći se u rupi

Marguerite Duras: Samoća pisanja

Pisanje je bilo jedina stvar koja je nastanjivala moj život i koja ga je ispunjavala čarolijom. Učinila sam to. Pisanje me nikada nije napustilo
Fafa5

Radio drama

Henrik Ibzen: Nora

Radio drama je akustična dramatizacija nekog događaja, naravno bez vizuelne komponente. Tvorci se oslanjaju isključivo na dijalog, muziku i zvučne efekte kako bi dočarali slušaocu atmosferu, likove i priču
Batt1

U ovom vakumu univerzuma

Miroslav Mika Antić: Subota

Naiđu tako trenuci kada pomisliš kako je svaki tvoj novi dan ko zna kad već izgovoren, kako je neko vrlo važan mislio sve tvoje misli i porađao ih u mukama stvaranja, kako svaki tvoj pokret nije autentičan već ponovljen ko zna koliko miliona puta u ovom vakumu univerzuma
Oscc1

Zasigurno, to je napredak

Oskar Vajld: O novinarima i štampi

U Francuskoj je to bolje uređeno. Nije dozvoljeno javno objavljivanje pojedinosti sa suđenja u brakorazvodnim parnicama zarad zabave ili javnog kritizerstva. Sve što je javnosti dozvoljeno da sazna jeste da je razvoda bilo i da je odobren na zahtev jednog, drugog ili oba bračna partnera
Done78

Prosto rođeni da ne pripadaju

Salman Rushdie: Slavimo drugačije

Ali istina procuri u naše snove; dok smo sami u krevetu (jer noću smo potpuno sami, čak i ako spavamo sa nekim), vinemo se, letimo, bežimo. A u budnim sanjama koja naša društva dozvoljavaju, u našim mitovima, umetnostima, pesmama, slavimo nepripadajuće, drugačije, odmetnike, čudake
Eggza 03 S

Univerzalni eliksir

Prohromske kvočke nose sezonska jaja

Valjda stoga što je bilo proleće, prva jaja su bila u nijansama zelene. Neki kažu da je to boja sa najvećom paletom nijansi. Leti su bila narandžasta, verovatno zbog čestog narandžastog meteoalarma, s jeseni bogata paleta žute, a zimi bela, bela, kao šne od belanca od koga se prave šnenokle. Za uskrs, i po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru, bez greške, jaja svakojaka, šarena, miksevi od dotad gotovo neviđenih boja, ukrašena apstraktnim minimalističkim crtežima
Aajj 01 S

Pri­ra­sla za li­ce

Lešek Kolakovski: O maskama

Zbog to­ga ma­ske ne skri­va­ju stvar­no na­šu pri­ro­du (ako iz to­ga izu­zme­mo ka­pe ko­je no­se te­ro­ri­sti u ak­ci­ji), u smi­slu ko­ji mo­že su­ge­ri­sa­ti oslo­ba­đa­nje od tih ma­ski. To ne mo­že­mo, jer pri­ro­da za ko­jom če­zne­mo ta­ko­đe ne po­sto­ji. I ma­ska je pri­ra­sla za li­ce
Crry 01 S

Baš kao ljubav i smrt

Moja treća zapovest: Ne tuguj

Otac je, dodajem, umro u svom krevetu, radujući se životu. To znam jer sam, kada su ga odneli, pod njegovim jastukom našao tom Iljfa i Petrova
Antic 01 S

Tajni dnevnik

Miroslav Mika Antić: Nedelja

Bio sam kafanski rapsod, pa sam stoga imao razumevanja za probleme kafanskih pevačica i tajne njihovih svezaka u kojima su beležile reči
Andrr 03 S

Radio drama

Ivo Andrić: Nemirna godina

Radio drama je akustična dramatizacija nekog događaja, naravno bez vizuelne komponente. Tvorci se oslanjaju isključivo na dijalog, muziku i zvučne efekte kako bi dočarali slušaocu atmosferu, likove i priču