Pravda za istopolne parove
Jdnk 01 S

Photo: Reuters

Kina: Prečica do braka

Za gej i lezbijske parove u Kini, ali i  širom sveta, poricanje prava na sklapanje braka nije samo znak da vlada nije voljna da im omogući status i dostojanstvo koje uživaju heteroseksualni parovi, već i izazov koji LGBTIQ zajednicu čini još ranjivijom: nema prava nasleđivanja zajednički stečene imovine nakon smrti jednog partnera, te partner nema prava da donosi medicinske odluke u slučaju bolesti, budući da je to porodično pitanje.

Upravo zbog toga sve više LGBTIQ osoba u Kini svoje partnere imenuje zakonskim starateljima, što je praksa koja je česta među starijim građanima, ali ne i među mlađom populacijom. Samo u Šangaju je od oktobra 2017. godine podneto na desetine zahteva da partneri u okviru istopolnih parova postanu jedni drugima staratelji, a u trenutku kada je Kina izmenila zakon tako da svaka odrasla osoba može da imenuje svog staratelja. Za razliku od bračnih zakona, novi zakon o starateljstvu ne isključuje gejeve i lezbijke, te su mnogi parovi u tome prepoznali priliku da reše neka važna pitanja, poput nasleđivanja i prava na bolničke posete.

Ipak, to što LGBTIQ osobe svoje partnere/ke mogu da proglase zakonskim starateljima ne znači da je proces jednostavan, te se u lokalnim upravama sazivaju sastanci na kojima se odlučuje da li će se zahtev za starateljstvo odobriti ili ne. U slučaju da je komisija upoznata sa prirodom odnosa podnosioca zahteva i budućeg staratelja na sastancima se raspravlja o tome da li će odobrenje uticati na javni moral, te o tome da li bi kasnije moglo da dođe do određenih pravnih komplikacija.

Mnogi LGBTIQ parovi u Kini nisu spremni da javno govore o prirodi svojih veza, ali ima i onih koji zahtevaju da se u zahtevu za starateljstvo istakne romantična dimenzija njihovog odnosa, budući da ovu priliku vide kao zamenu za bračnu dozvolu. Najveći broj LGBTIQ osoba koje su podnele zahteve ima oko 40 godina, te je finansijski obezbeđen, a većina je o starateljstvu počela da razmišlja nakon neke situacije koja im je ugrozila život. Budući da gejevi i lezbijke u ovoj zemlji nemaju dobar odnos sa svojim biološkim porodicama, u slučaju bilo kakve nemoći prepušteni su sami sebi, ili, ako imaju sreće, svojim partnerima/kama.

Oceni 5