Napredujemo
Kosmo 01 S

Photo: Srđan Vujmilović

Koliko je daleko daljina?

Koliko je daleko daljina?
Koliko u svemiru puteva ima?
Napredujemo
I napredujemo prema Smislu
I nikad da dospijemo...

Samo je opsjena
Putokaz zbunjenima
K vodi dalekoj
Što zabluda je... koliko i zvijezda vodilja.

Napredujemo i mudrost naša
U pustinji zrije,
A prešućujemo da tako se
Pustopoljina ova ispunja.

Ipak, mudrosti našoj treba pjesma
Ritma lakog,
Kako nada ne bi posustala.

Koliko je daleko daljina?
Koliko u svemiru puteva ima?
Drugih sjeti se

Kad doručak spravljaš, drugih sjeti se
(Ne zaboravi nahraniti goluba)
Kad svoje bitke biješ, drugih sjeti se
(Ne zaboravi one što čeznu za spokojem)
Kad plaćaš račun za vodu, drugih sjeti se
(Onih što žeđ gase kišom iz bijelih oblaka)
Kad vraćaš se domu svome, drugih sjeti se
(Ne zaboravi narod što živi ispod šatora)
Kad prije sna zvijezde brojiš, drugih sjeti se
(Koliko dušâ nema gdje spavati)
Kad o duši svojoj pripovjedaš u metaforama, drugih sjeti se
(Onih koji nemaju pravo govoriti)
Kad misliš o onima što daleko su, sebe sjeti se
(I kaži: da mi je da sam u ovoj tmini iskra)

Oceni 5