Uživah strasti kakve žudjeh
Barcoda 03 S

Photo: kwakwakwa1

Konstantin Kavafi: Čulnost

Radost i uteha mog života

jest sjećanje na sate

u kojima uživah strasti kakve žudjeh.

Radost i uteha mog života jest,

što sam izbegao,

svaki užitak iz same navike

Oceni 5