Da ne postane dosadan kao da je tuđ
Guzv1

Photo: Liang-I Chang

Konstantin Kavafi: Ono što možeš

Ako baš ne možeš od svog života da učiniš

ono što hoćeš,

pokušaj bar da postigneš

ono što možeš: ne unižavaj ga

prečestim druženjem sa svetom,

silnim izlascima i razgovorima.

 

Ne unižavaj ga razbacivanjem,

čestim razvlačenjem i izlaganjem

svakodnevnoj gluposti

veza i susreta

da ne postane dosadan kao da je tuđ.

*Prevod: Ksenija Maricki Gađanski

Oceni 5