Zbog tebe
Andre 13 S

Photo: Agustín Arce/Flickr

Konstantin Kavafi: Seti se, telo

Telo, seti se ne samo koliko si bilo voljeno,
ne samo kreveta na kojima si ležalo,
nego i onih želja koje su zbog tebe
blistale u očima vidno,
i drhtale u glasu — a neka
slučajna prepreka bi ih osujetila.

Sada, kada je sve to već u prošlosti
skoro da izgleda kao da si se željama
predalo tim — kako su blistale,
seti se, u očima koje su te gledale;
kako su drhtale u glasu, zbog tebe, seti se, telo.

Oceni 5