Zar nema svetlog dana
Grief 01 S

Photo: Twitter

Kosta Racin: Tuga

Zar nema života, zar nema
ljubavi za život veliki,
ljubavi za život čovečan
u ovim grudima argatskim?

Zar nema srca, zar nema
srca – srce nad srcima,
srca – šireg od širokog
srca – dubljeg od dubokog
ceo svet da primi, pa da je
za ove grudi maleno?

Zar nema svetlog dana, zar nema
dana da bude nad danima,
dana da pripada argatima –
dana – sunce višeg od visokog,
dana – more šireg od širokog
sunce da zaustavi, da stane
i vreme začuđeno:

srce lomi obruče
izliva se zastava crvena,
srce koje se otvara
i širi šire od širokog -
ceo svet da zagrli!

Oceni 5