#HIVDoesntDefineYou
Astgm1

Photo: Screenshot

Kratkim filmom protiv stigme i predrasuda

Budući da je jedno od osnovnih oruđa u borbi za ljudska prava već neko vreme i # - takozvani hashtag, koji sadržaje koji se bave sličnim temama okuplja pod jedan kišobran, sve je više onih koji pokreću kampanje koje su osnažene ovim simbolom, pa se među njima našla i #HIVDoesntDefineYou. U okviru ove kampanje nastao je i kratki film JUS+ LIKE ME koji je snimljen da bi doprineo borbi protiv stigme kojom su okruženi oni koji žive sa HIV-om.  

JUS + LIKE ME predstavlja Philipa Antonya Dzwonkiewicza – AIDS aktivistu, te nosioca titule Mr Gay England 2018, i prati njegov rad na rušenju tabua, i demistifikovanju HIV-a, koji još uvek spada u teme o kojima se nerado govori, pa je zbog toga neretko razlog za diskriminaciju. Film počinje tekstom koji objašnjava da je napredak u lečenju i prevenciji HIV-a doveo do toga da u nekim delovima sveta bude manje zabeleženih slučajeva, ali, iako se društvo sve više udaljava od vremena kada je HIV predstavljao nešto nepoznato i zastrašujuće, te izazvao epidemiju koja je odnela mnoge živote, stigma i nedostatak edukacije i dalje opstaju, i vode do diskriminacije i izopštavanja iz društva.

Upravo se zbog toga film bavi novim poglavljem u borbi protiv AIDS-a, i na taj način doprinosi nastojanju da se prekine takozvani „drugi krug tišine“, koji, isto kao i onaj prvi, one koji žive sa HIV-om gura u izolaciju, a zbog straha da će biti odbačeni, budući da se većina uglavnom ne edukuje u vezi sa temama za koje veruje da je se ne tiču.

Tagovi

Oceni 5