Ljudsko dostojanstvo
Jdnk1

Photo: Pinterest

Kriminalizacija lezbijskih odnosa krši ljudska prava

Točnije, Odbor sačinjen od 23 nezavisne stručnjakinje za ženska prava u svijetu prepoznao je ranjivost lezbijki i biseksualnih žena na primjeru pravnog okvira Šri Lanke te odredio dekriminalizaciju spolnih odnosa između žena. Slučaj je UN-u prije osam godina prijavila Rosanna Flamer-Caldera, izvršna direktorica šrilankanske LGBT organizacije EQUAL GROUND, u suradnji sa Zakladom Human Dignity.

Odjednom izvan zakona

Flamer-Caldera se požalila na članak 365. Kaznenog zakona Šri Lanke koji glasi da je protuprirodni seksualni odnos kažnjiv novčanom kaznom, ali i kaznom do deset godina zatvora. Članak se shvaća kao kriminalizacija istospolnih seksualnih odnosa te direktno utječe na pristup zdravstvenoj skrbi i smještaju LGBT osoba te stvara društveni pritisak zbog čega mnoge LGBT osobe skrivaju svoj identitet.

Slični zakoni češće se odnose na gej muškarce, a Šri Lanka je od 1997. jedna od 34 zemlje koja kriminalizira intimne odnose između žena. Flamer-Caldera je otad na meti homofoba, pa čak i državnih dužnosnika i medija. Njezinu seksualnost te nju samu stavljalo se u korelaciju s pedofilijom. Ništa nije prijavila policiji jer se bojala da će biti uhićena.

Vlasti Šri Lanke postavile su je u nepovoljan položaj uslijed rodne diskriminacije koju je doživjela, nisu poduzele mjere poštivanja i zaštite prava na život bez rodno uvjetovanog nasilja i predrasuda kojima je izložena kao žena, lezbijka i aktivistica za ljudska prava, kao što joj nisu omogućile pravo na pristup pravdi.

Ne traže se posebna prava

Zbog svega navedenog Odbor je pozvao Šri Lanku da dekriminalizira istospolne odnose i poduzme hitne mjere protiv prijetnji, uznemiravanja i zlostavljanja kojima je Flamer-Caldera bila izložena te tako bila spriječena sigurno i slobodno baviti se aktivizmom. Usto, Odbor je zatražio da se pokrenu kazneni postupci protiv osoba odgovornih za njezino zlostavljanje.

Téa Braun, izvršna direktorica Zaklade za ljudsko dostojanstvo, pozdravlja ovu odluku koja je "značajna za milijune lezbijki i biseksualnih žena kriminaliziranih diljem svijeta. Većina zemalja u kojima su takvi odnosi kriminalizirani dobrovoljno je potpisala Konvenciju te od tog trenutka krše njezine obvezujuće odredbe."

Rosanna Flamer-Caldera presretna je zbog ove odluke: "Vlada Šri Lanke ratificirala je Konvenciju, stoga je vrijeme da se ukinu diskriminatorni zakoni i oslobode nas stigme i nasilja".

Konvencijom se pokušavaju potaknuti i pojačati napori u zemljama UN-a kako bi se svim ženama osigurao put prema jednakosti. Žene ne traže posebna prava, već ona prava koja uživaju njihovi sugrađani kako bi nestalo neprijateljsko okruženje.

*Prenosimo s portala Crol

Oceni 5