Ono što je dato
Latinka Perović

Photo: Portal Analitika / Arhiva

Latinka Perović: U našim životima je jedino ograničeno vreme

Život svakog čoveka obeležava vreme koje je njemu dato, ali čovek je i objekt i subjekt u vremenu, i mene je uvek zanimalo šta čovek kao subjekt može da učini bez obzira na okolnosti u kojima živi i radi. To ponašanje ličnosti kao subjekta, po mome mišljenju, zavisi od dve okolnosti. Prva je ono što je Božidar Knežević nazvao filozofijom života kao celine u jednom danu: živeti svakog dana tako da u njemu učinite ono što biste uvek mogli i što bi trebalo da učinite, odnosno, ne učiniti ni u jednom danu ništa od onoga što nikad ne biste učinili. Dakle, to je kao slovo, kao reč u knjizi, tako su i dani čoveka kao subjekta satkani od postupaka koji se nižu u jednu životnu nisku. Drugo o čemu uvek mislim kad je u pitanju ponašanje čoveka kao subjekta je činjenica da je u našim životima jedino ograničeno vreme. Nisu ograničene ni vlast, ni bogatstvo, ni moć, ali ono sa čim, kao sa ograničenom količinom svaki čovek mora da računa, ili sam bar ja računala, to je ta vremenska ograničenost i potreba da to ograničeno vreme čovek ispuni po meri svoje prirode, obrazovanja, svog duhovnog sveta i vrednosti.

Oceni 5