LGBTIQ+ retrovizor
Cpls 01 S

Photo: www.pinterest.com

Laž kao problem kvir istorije

Nije lako informisati se o LGBTIQ+ istoriji u svetu u kojem je homofobija još uvek prisutna na svim društvenim nivoima, a pripadnici manjine označeni kao nepoželjni, pa samim tim predviđeni za brisanje. Kvir građani su oduvek označavani kao nepodobni, pa se o njima ćutalo. Porodice nisu čuvale fotografije svojih kvir rođaka, a mnogi su život provodili u svoja četiri zida, te do kraja krili svoje identitete. Zbog toga su buduće LGBTIQ+ generacije ostale uskraćene za sopstvenu istoriju, i priče koje svedoče o tome da su deo vibrantnog narativa.

U školama se o homoseksualnosti govorilo malo, i to isključivo u negativnom kontekstu, tako da o kvir istoriji nije moglo ni da se sanja. Pre Stonewall revolucije se o homoseksualcima govorilo jedino u kontekstu stradanja u holokaustu, da bi se posle toga fokus premestio na epidemiju HIV-a. Internetom danas kruže mnoge kvir ljubavne priče, ali se na kraju često ispostavi da su u pitanju lažne ili polovične informacije.

Istorija je važan deo identiteta, posebno za one koji su dugo trpeli zbog nevidljivosti, pa upravo zbog toga tragamo za informacijama. Na tom putu nam je pomogao i YouTube video koji je snimila Rowan Ellis, a koji se bavi upravo problemom fabrikovanih informacije koje kvir građani željni priča sa kojima mogu da se identifikuju usvajaju kao istinu. Vama može da pomogne i naš tag lgbt istorija.

Oceni 5