Antiratna akcija (18)
Mores 02 S

Photo: Mervyn O’Gorman

Lepa riđokosa

Evo me pred svima čovek sam pun razuma

Koji poznaje život a o smrti ono što živ čovek može da zna

Koji je otrpeo bolove i radosti ljubavi

Koji je ponekad umeo da nametne svoje pojmove

Koji zna nekoliko jezika

Koji je prilično putovao

Koji je upoznao rat u artiljeriji i pešadiji

Ranjen u glavu trepaniran pod hloroformom

Koji je izgubio najbolje svoje prijatelje u strahovitoj borbi

O starom i novom znam koliko jedan čovek može o tome da zna

I ne brinući se danas zbog tog rata

Među nama i za nas prijatelji moji

Ja sudim tu dugu kavgu tradicije i invencije

Poretka i pustolovine

Vi čija su usta sačinjena na sliku i priliku usta božjih

Usta koja su poredak sam

Budite milosrdni kada nas upoređujete

Sa onima koji behu savršenstvo poretka

Nas koji svuda tragamo za pustolovinom

Mi nismo vaši neprijatelji

Mi hoćemo za sebe prostrana i neobična područja

Gde se tajna rascvetana nudi onom ko hoće da je bere

Ima tamo novih vatri boja nikada viđenih

Hiljadu nesamerljivih snohvatica

Kojima treba dati stvarnost

Mi hoćemo da istražimo dobrotu ogromnu zemlju u kojoj sve ćuti

A tu je i vreme koje se može prognati ili prisiliti na povratak

Milost za nas koji se večno borimo na granicama

Bezgraničnog i budućnosti

Milost za naše zablude milost za naše grehove

Evo dolazi leto silovito godišnje doba

A mladost mrtva je kao i proleće

O sunce to je vreme žarke Razboritosti

I ja čekam

Da zauvek pratim oblik plemeniti i blagi

Koji ona uzima da bih voleo samo nju

Ona ima ljupki vid

Jedne divne riđokose

Kao da je zlatna kosa njena

Lepa munja za vremena

Ili ako plamen što se leluja

Na zreloj ruži sred ruja

 

Ali smejte se smejte mi se

Ljudi odasvud naročito svete ovdašnji

Jer toliko puta ne smem da vam kažem

Toliko toga što mi ne bi dozvolili da kažem

Smilujte se meni.

*Prevod sa francuskog: Ivan V. Lalić

Oceni 5