Jubilej: Devedeset pet godina od rođenja Duška Radovića
Dusko 01 S

Photo: Zoran Trbović

Letite, kao što se letelo nekad

TEROR
U svemu je bio širok, 
jedino na reči škrt.
Podnosio nije prirok,
za padež je slao u smrt.
Ubio je jednog Stiva
zbog slučajnog genitiva.
Smakao je jednog Griva
zbog nesrećnog ablativa.
Mnogo ljudi tako skrativ
- zaveo je nominativ.

POTERNICE
Prva:

Ova fleka 
od čoveka,
ova beda
od izgleda,
ova vaška
robijaška
- to je slika
onog Bleka
koji liči
na čoveka
koji je 
ubio Džeka.

Druga:

Ova šteta
od portreta,
ova šala
od penkala,
ova meta
spiroheta
- to je slika
onog Meka
koji podseća
na Bleka,
koji liči
na čoveka
koji je
ubio Džeka.

Treća:

Ova skica
bivšeg lica,
ove kosti
iz prošlosti,
ova noga
nosoroga,
ova glava
bez razloga
- to je slika
nekog Reka
koji je 
poznavao Meka
koji podseća
na Bleka,
koji liči
na čoveka
koji je
ubio Džeka.

GDE JE DLAKA
Kao pčela što u stalnom letu 
nešto traži u šarenom cvetu,
šetao sam po dalekom svetu
i tražio dlaku u jajetu!

Pored mora, gde maslina drema 
nađem jaje, ali dlake nema!

Gde je dlaka? 
Pojeo je rak!
Dajte raka!
Pojela ga svraka!
Gde je svraka?
Pojeo je mrak!
Gde je mrak?
Strpan je u džak!

Još sam bio i krepak i zdrav! 
Rumen, stasit, fantastično jak!
Najavih im da ću kao lav
progutati i svraku i džak!

Uplaši se stari džak, 
rastrča se sivi mrak,
razlete se svraka,
razmile se rak,
pojavi se ona dlaka
- tanka, laka
dlaka kao dlaka!

I sada je opet sve u redu: 
opet dlaka ono jaje krasi...
Navucimo mesečinu bledu
na prozore dana što se gasi.

Vukova azbuka

M
Mamuran 
miš
u
memli
muzeja
merka
mrtvog
mamuta:
Majku
mu,
milenijumi
minuše,
mraz
među
mamutima
načini
masakr
i
pomor....
Međutim
miš
još
mrda,
mišu
su
malo
i
mraz
i
mačka,
i
mišomor.

HOĆE - NEĆE
Hoće, 
neće!
Hoće,
neće!

Neko 
hoće,
nešto
neće.

Hoće 
voće,
neće
cveće.

Trešnja 
hoće,
orah
neće.

Mnogo 
hoće,
malo
neće.

Jako 
hoće,
mlako
neće.

Hoće, 
neće!
Hoće,
neće!

Nekog 
svrbi,
izludeće!

Možda 
hoće,
možda
neće.

Sutra 
hoće,
danas
neće.

Hoće, 
neće!
Hoće,
neće!

Neko 
čeka,
neko
kreće,
izdaleka
ptica
sleće.

Jače 
"hoće"
nego
"neće",
lepše
"hoće"
nego
"neće".

Kada 
život
zaklokoće,
ima
"hoće"
nema
"neće".

Hoće, 
neće!
Hoće,
neće!

Puče 
zora,
razli se
proleće!

 

OSVAJANJE SREĆE
Neće biti srećan mnogo
ko na sreću gleda strogo,
ko je meri sa svih strana
i nalazi sreći mana.

Ovu hoće, onu neće
- tu ne može biti sreće.
Ne, tu nema sreće.

Ima jedna mudrost stara:
i za sreću treba dara,
srećan čovek – sreću stvara!

Neko traži mnogo sreće,
i najlepše i najveće.
Sve što nije mera puna
on u sreću ne računa.
Mnogo hoće, malo neće
- tu ne može biti sreće.
Ne, tu nema sreće!

Ima jedna mudrost stara:
i za sreću treba dara,
srećan čovek – sreću stvara!

Nekom zavist mira ne da
svoju sreću i ne gleda.
Svoju sreću ne uzima
jer je drugi više ima.
Tuđu hoće, svoju neće
- tu ne može biti sreće.
Ne, tu nema sreće!

Ima jedna mudrost stara:
i za sreću treba dara,
srećan čovek – sreću stvara!

LJUBAVNA PESMA
Raspitivala se čorba kod restovanog krompira
kad sretoše se na crnoj, podgrejanoj cesti:
Znate li možda, srce od krompira, gde Paja ordinira?
Gde bih ga mogla sresti i kad bi me mogao pojesti?

Raspitivalo se kuvano jaje kod jajeta na oko.
Svi me traže, rasplakala se i marmelada…
Zelena salata – hoće-neće – uzdahnula duboko:
Lepa parada – Paje nema, a ja venem mlada.

Poručila mi već nervozna sarma od zelja,
preko bliske joj tegle kisela mleka:
Ja sam Pajina stara ljubav, i nova želja,
neka me ponese njegove gladi pomamna reka.

LETITE
Letite, letite! 
To je tako otmeno i lepo, 
danas toliko retko i neobično. 
Letite, 
prosto poletite, 
kao što se letelo nekad, 
pre nego što smo se uplašili.

ŽIVOT
Život trči, leti, pliva 
i peva.
Kad se umori,
pretvori se u biljku ili u drvo
i odmara se na jednoj nozi.

KAKO SE PRAVE PALAČINKE
Uzme se dva vagona uglja.
Zatim se taj ugalj preveze do termoelektrane.
U termoelektrani ugalj zagreva vodu.
Od vode se stvara para.
Koja pokreće generatore.
Koji proizvode struju.
Zatim se ta struja
šalje u fabriku
koja proizvodi traktore.
Struja pokreće mašine
a mašine proizvode traktore.
Zatim se traktor pošalje u polje
da obrađuje zemlju.
Zemlja rađa kukuruz
kojim se hrane kokoške.
Kokoške daju jaja
od kojih se, na kraju, prave palačinke.

Oceni 5