Đavolov rečnik
Sexu 03 S

Photo: Elliott Erwitt

Ljubav se leči brakom

LOPOV, im. Iskren poslovni čovek.

Priča se da su jedno veče Volter i neki njegovi prijatelji zanoćili u krčmi pored puta. Okolina je bila sugestivna, i, posle večere, dogovorili su se da naizmenično pričaju priče o razbojnicima. Kada je došao red na Voltera, on je rekao: "Bio jednom jedan ministar finansija." Pošto je potom zaćutao, ostali su ga zamolili da nastavi. "To", reče on, "cela je priča."

LOŠE VARENJE, im. Bolest koju pacijent i njegovi prijatelji često brkaju sa dubokim religijskim uverenjem i brigom za spasenje čovečanstva. Kao što je prostodušni Crveni čovek iz zapadne divljine to rekao sa, mora se priznati, prilično snage: "Mnogo dobar, nema moliš; velika trbuhobolja, hrpa Bog."

LOVOR, im. Laurus, povrće posvećeno Apolonu, i ranije ubirano da bi se ovenčali pobednici i oni pesnici koji su imali uticaja na dvoru (v. gore).

LUČONOŠA, im. Učena glava koja baca svetlost na neki problem; na primer, urednik kada o njemu ne piše.

LUD, prid. Oboleo od uznapredovale intelektualne nezavisnosti; koji se ne slaže sa standardima razmišljanja, govora i delovanja, koje su oni koji se sa njima slažu izveli iz posmatranja samih sebe; u neskladu sa većinom; ukratko, neobičan. Treba istaći da ljude proglašavaju ludima službenici koji sami nemaju dokaze da su normalni. Na primer, vaš (učeni) leksikograf ništa više ne veruje u svoju sopstvenu normalnost nego bilo koji stanovnik bilo koje ludnice u zemlji; ali, koliko on zna, mogao bi isto tako, umesto što se bavi uzvišenim poslom za koji mu se čini da mu sada zaokuplja sposobnosti, da zapravo udara šakama o rešetke na prozoru ludnice i tvrdi da je Noa Vebster lično, na veliku zabavu mnogih nepromišljenih posmatrača.

LUDOST, im. Onaj "božanski poklon i sposobnost" čija kreativna i dominantna energija inspirišu čovekov um, rukovode njegovim delima i ukrašavaju njegov život.

LUKA, im. Mesto gde su brodovi koji se sklanjaju od besa oluje izloženi gnevu carine.

LUKAVSTVO, im. Sposobnost koja razlikuje slabu životinju ili osobu od jake. Svom posedniku donosi veliko mentalno zadovoljstvo i velike materijalne neprilike. Jedna italijanska poslovica glasi: "Krznar dobije više lisičijih nego magarećih koža."

LUNARIJANAC, im. Stanovnik Meseca, za razliku od lunatika, u kojem se Mesec nastanio. Lunarijance su opisivali Lukijan, Lok i drugi posmatrači, ali se nisu baš mnogo složili. Na primer, Bragelos tvrdi da su anatomski identični sa čovekom, dok profesor Njukomb kaže da su više nalik na brđanska plemena iz Vermonta.

LJUBAV, im. Privremeno ludilo koje se može izlečiti brakom ili sklanjanjem pacijenta od uticaja pod kojim se razboleo. Ova bolest, kao karijes i mnoge druge, postoji samo kod civilizovanih rasa koje žive u veštačkim uslovima; varvarske nacije koje dišu čist vazduh i jedu jednostavnu hranu imune su na nju. Ponekad je fatalna, ali češće za lekare nego za pacijente.

LJUBAZNOST, im. Kratak predgovor za deset tomova zahteva.

LJUBOMORAN, prid. Nepotrebno zabrinut za očuvanje onoga što se može izgubiti samo ako nije vredno čuvanja.

LJUDOŽDER, im. Gastronom stare škole koji je očuvao jednostavan ukus, i koji se drži prirodne dijete predsvinjskog perioda.

MAČKA, im. Mekani, neuništivi automat kojeg je priroda predvidela da bismo imali šta da šutnemo kada stvari loše idu u kući.

MAGARAC, im. Životinja koja se naveliko i na razne načine slavi u književnosti, umetnosti i religiji svakog veka i zemlje; nijedna druga tako ne uspaljuje ljudsku maštu kao ovaj plemeniti kičmenjak. Štaviše, neki sumnjaju (Ramasilus, lib. II, De Clem., i C. Stantatus, De Temperamente) da je posredi neki bog; znamo da je kao takav obožavan među Etruskancima, i, ako možemo verovati Makrobiusu, među Kuspazijancima. Samo su dve životinje primljene u muslimanski raj zajedno sa dušama ljudi - jedna je magarac koji je nosio Balaama, a druga pas sedmorice spavača. Ovo nipošto nije mala čast. Od onoga što je o ovoj životinji napisano mogla bi se sastaviti ogromna biblioteka velikog sjaja, koja bi bila ravna onoj šekspirijanskog kulta, i onoj čiji je centar Biblija. Može se reći, uopšteno govoreći, da je sva književnost manje ili više Magareća.

"Zdravo, sveti Magarče!" pesma se anđela čula; "Svešteniče Ludosti, Kralju Disharmonija! Sjajni ko-Stvaraoče, nek tvoja slava sija:

Bog stvori sve ostalo, Tvoje delo je Mula!"

G. Dž.

MAGIJA, im. Umetnost pretvaranja praznoverja u novac. Ima i drugih umetnosti koje služe istoj svrsi, ali ih diskretni leksikograf ne navodi.

MAGNET, im. Nešto na šta deluje magnetizam.

MAGNETIZAM, im. Nešto što deluje na magnet.

Dve gornje definicije su sažete iz radova hiljadu istaknutih naučnika, koji su jarkom svetlošću osvetlili ovaj predmet, na neizrecivu korist ljudskog saznanja.

MAJMUN, im. Životinja koja živi na drveću, a naročito se često sreće na porodičnim stablima.

MAJONEZ, im. Jedan od sosova koji Francuzima služe umesto državne religije.

MALTUZIJANSKI, prid. U vezi sa Maltusom ili njegovom doktrinom. Maltus je verovao u veštačko ograničenje stanovništva, ali je otkrio da se to ne može postići pričanjem. Jedan od najpraktičnijih zastupnika maltuzijanske ideje bio je Irod judejski, mada su svi čuveni vojnici bili istog ubeđenja.

MAMAC, im. Nešto što udicu čini ukusnijom. Najbolji je lepota.

MAMON, im. Bog vodeće svetske religije. Njegov glavni hram nalazi se u svetom gradu - Njujorku.

Religija je opsena,

Oglasi on na sva zvona,

A onda odra kolena

Služeći boga Mamona.

Džered Upf

MANA, im. Hrana koju su na čudnovat način dobili Izraelićani u pustinji. Kada im je bila uskraćena, skrasili su se i počeli da obrađuju zemlju, đubreći je, po pravilu, telima prvobitnih stanovnika.

MANI, im. Besmrtni delovi starih Grka i Rimljana. Nalazili bi se u stanju tupe nelagodnosti sve dok tela iz kojih su bili izdahnuti ne bi bila spaljena i sahranjena; a čini se da ni posle toga nisu bili naročito srećni.

MANIHEJSTVO, im. Drevna persijska doktrina o neprestanoj borbi Dobra i Zla. Kada se Dobro predalo, Persijanci su se pridružili pobedničkoj strani.

MANTIJA, im. Klovnovsko odelo koje nose Dvorske Lude na Nebeskom Dvoru.

MARAMICA, im. Mali kvadrat od svile ili lana, koji se koristi za razne neprijatne svrhe u predelu lica, a naročito je koristan na pogrebima da prikrije nedostatak suza. Maramica je izum novijeg datuma; naši preci za nju nisu znali, i njene su dužnosti poveravali rukavima. To što je Sekspir uveo maramice u Otelu je anahronizam; Desdemona je brisala nos suknjom, kao i dr Meri Voker i drugeTomas Robert Maltus (Thomas Robert Malthus, 1766 - 1834), engleski ekonomista i sveštenik. Prema njegovoj teoriji, stanovništvo raste po geometrijskoj progresiji, brže od dobara i hrane, koji rastu po aritmetičkoj. Zato se uzdao u ratove, bolesti, glad ili seksualno uzdržavanje.

MASONI, im. Red koji ima tajne rituale, groteskne ceremonije i fantastične kostime. Začet je u vreme Čarlsa II, među londonskim zanatlijama zidarima. Od tada su mu u neprekidnoj retrogresiji postupno pristupali svi mrtvi iz prošlih vekova, tako da sada obuhvata sve ljudske generacije s ove strane Adama, a već skuplja i istaknute članove među prekreacionalnim stanovnicima Haosa i Bezoblične Praznine. Red su u različita vremena osnovali Karlo Veliki, Julije Cezar, Kir, Solomon, Zoroaster, Konfučije, Tutmes i Buda. Njegovi amblemi i simboli pronadeni su u katakombama Pariza i Rima, na kamenju Partenona i Velikog kineskog zida, u hramovima u Karnaku i Palmiri i na egipatskim piramidama, a uvek bi ih otkrio neki mason.

MASTILO, im. Zloćudni spoj gvožđevog tanogalata, gumarabike i vode, koji uglavnom služi da olakša širenje zaraze idiotizma i da potpomogne intelektualne zločine. Svojstva mastila su čudna i kontradiktorna: može se koristiti za stvaranje reputacija, ali i za njihovo uništavanje; za ocrnjivanje ljudi, ali i za njihovo pretvaranje u bele anđele; najčešće služi kao malter - povezuje kamenje u zgradi slave, i kao kreč koji treba da sakrije sumnjivo poreklo materijala. Postoje ljudi, koji se nazivaju novinarima, koji su uspostavili mastiljave kupke; neki im plaćaju da bi iz njih mogli da izađu, drugi da bi u njih mogli da uđu. Nije retkost da neko ko je platio da bi ušao mora da plati dva puta više da bi izašao.

MAŠTA, im. Skladište činjenica, čiji su suvlasnici pesnik i lažov.

MATERIJALAN, prid. Koji stvarno postoji, za razliku od izmišljenog. Važan.

Materijalna dobra znam, vidim, osećam stalno;

Sve je drugo za mene nematerijalno.

Džamrak Holobom

MAUZOLEJ, im. Poslednja i najsmešnija ludost bogatih.

MEANDRIRATI, gl. Kretati se krivudavo i bez cilja. Ova reč potiče od starog imena reke oko dve stotine kilometara udaljene od Troje, koja se okretala i krivila nastojeći da bude dovoljno daleko da ne čuje kako se Grci i Trojanci hvališu svojim podvizima.

MEDALJA, im. Mali metalni disk koji se daje kao nagrada za vrline, dostignuća ili službu manje ili više istinite. Priča se o Bizmarku da je dobio medalju zato što je hrabro spasao davljenika. Kada su ga upitali zbog čega ju je dobio, navodno je odgovorio: "Ponekad spasavam živote." A ponekad ih i nije spasavao.

MEDICINA, im. Kamen bačen iz predgrađa da ubije psa u centru grada.

MESMERIZAM, im. Ime za Hipnotizam pre nego što je počeo lepo da se oblači, drži sopstvene kočije i zove Lakovernost na večeru.

MESOŽDER, im. Onaj koji je privržen okrutnom običaju proždiranja biljoždera i njihovih naslednika.

METROPOLA, im. Bastion provincijalizma.

MILENIJUM, im. Period od hiljadu godina kada će se poklopac pričvrstiti, a svi reformatori će biti sa donje strane.

MILOST, im. Osobina naročito popularna kod uhvaćenih prestupnika. 

*Iz knjige “Đavolov rečnik”; s engleskog preveo Srđan Vujica, stihove s engleskog prepevao Veselin Marković

Oceni 5