Weekend Videos
Dimnd1

Photo: Carlos González Ximénez

Lov na veštice se još nije završio

Lov na veštice: ...se još nije završio, samo je poprimio drugačiju formu. Kako su se kroz vekove progonile "nepodobne" žene prikazuje dokumentarna emisija kanala Deutsche Welle.

Film, film: Sto puta smo pisali tome kakva je sudbina zadesila LGBTIQ’ junake na filmu, ali uvek može još nešto da se sazna.

Pesimizam kao uteha: Crne misli su nekad i dobrodošle, naročito onda kada se uklapaju u sliku sveta koja nam je trenutno pred očima. Uče nas da se ne zavaravamo, ali i da se fokusiramo na dobro i prijatno, te da sve to, zajedno s onim lošim, prihvatimo kao deo ljudskog iskustva.

Daleka mesta: Još postoje mesta o kojima ne znamo ništa, narodi koji žive kao pre 60 hiljada godina. Odupiru se takozvanoj „civilizaciji“, ne žele napredak.

Komični predah: Svi pričaju o seriji Succession, ali šta se desi kada počnu i da se ponašaju i govore kao likovi?

Sve sam ti dao: Allen Ginsberg odlično ide uz nedelju veče.

Oceni 5