Neshvatljiva duša
Aamil4

Photo: Milan Živanović/XXZ

Mačak

Može da bude bilo koji: podivljali, rimski riđan sa iskidanom dlakom i

njuškom svom u ožiljcima, poput veterana carskih legija, koga sam

bezuspešno vabio iz ruševina Foruma Romanuma.

Ili ovaj neobuzdani,

crni div iz Pasadene, koji me upozorio na zemljotres, a kako nije naišao

na razumevanje, otišao je zauvek, i ostavio me zamišljenog u mraku

neznanja o okeanima, zvezdama i vulkanima.

Ili taj ovdašnji, koji je rođen u štali, usred procvetalih livada, sena, potoka mokraće i blagih brda mesa koje pahne na mleko.

Može

da bude bilo koji – mačak – neshvatljiva duša, koja se ne podiže nad

magličastim vodama, već ide stazama samotnih mudraca na četiri meke

šape.

Oceni 5