Fantastična zoologija
Mandra 01 S

Photo: Pinterest

Mandragora

Kao i boramec, biljka zvana mandragora graniči se sa životinjskim carstvom jer krikne kad je čupaju iz zemlje; oni koji čuju taj krik mogu i da polude (Romeo i Julija, IV, 3).

Pitagora je nazva antropomorfnom; rimski botaničar Lucije Kolumela polučovekom, a Albert Veliki napisa da mandragore predstavljaju čovečanstvo, čak i po tome što se razlikuju u polovima. Pre toga Plinije objasni da je bela mandragora mužjak, a crna ženka. Takođe da oni koji je beru oko nje iscrtavaju tri kruga mačem te upiru pogled prema zapadu; miris lišća je tako jak da obično ljudi od njega zaneme. Onaj koji bi je iščupao izložio bi se opasnosti svakojakih nesreća; poslednja knjiga Istorije jevrejskih ratova Flavija Josifa savetuje nam posezanje za izdresiranim psom. Pošto iskopa i iščupa biljku, pas ugine, ali lišće služi u narkotičke, magijske i laksativne svrhe.

Pretpostavljeni čovečji oblik mandragore uvrežio je verovanje da ona raste ispod vešala. Braun (Thomas Browne, Pseudodoxia epidemica, 1646) govori o salu obešenih; popularni nemački romanopisac Hans Hajnc Evers (Hanns Heinz Ewers, Alraune, 1913) o semenoj tečnosti. Mandragora na nemačkom i jeste Alraune; ta reč vuče poreklo od reči runa, koja je prvobitno značila šapat, šuštanje, a potom tajna, tajanstvo, skrivena stvar, da bi se na kraju odnosila na pismena prvog germanskog alfabeta.

U knjizi Postanja (XXX, 14) uneta je zanimljiva opaska o plodnim moćima mandragore. U XII veku jedan nemačko-jevrejski komentator Talmuda zapisuje sledeći pasus:

Neka vrsta konopca izbija iz korena u zemlji, a tim konopcem je za pupak privezana, poput tikve ili dinje, životinja po imenu yadu’a, s tim što je yadu’a u svemu istovetna čoveku: ima i lice, i telo, i ruke i noge čoveka. Iskorenjuje i uništava sve oko sebe, dokle god seže konopac. Treba je stoga pokidati strelom i tada će životinja uginuti.

Lekar Diskorid (drugi vek n.e.) poistovetio je mandragoru sa Kirkinom travom ili circeaom, o kojoj se u desetom poglavlju Odiseje, može pročitati:

Koren je crn, ali cvet je kao mleko. Za ljude je pravi poduhvat da tu travu iščupaju iz zemlje, ali bogovi su svemoćni.

*Iz Priručnika fantastične zoologije (Horhe Luis Borhes i Margarita Gerero)

Oceni 5