Pri svećici je pisao
Plam1

Photo: Désirée Dolron

Marina Cvetajeva: Žar

Te noći nije spavao.
Pri svećici je pisao.
A sve je to iz peći
Žar crveni gledao.
                                 
Za srdašcem nečijim
Plakao je, uzdisao.
A to je u peći tamnoj
Žar crveni slušao.

Svi su mu stranci... Dalek Bog...
I sve u prazno puca!
Gasi se, gasi u peći
Žar crvenog srca.

Prevela Violeta Bjelogrlić

Oceni 5