Ljubomoran na vjetar
Kavann 01 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Marko Tomaš: Pjesma o ovoj knjizi

Cijeli sam se život spremao,
čeznuo da uništim
nešto lijepo poput tebe.
Dugo sam zavidio rijeci
u kojoj si stajala,
bio ljubomoran na vjetar
koji je nizvodno
odnosio šapat o tebi
i te su me tajne toliko obuzele
da sam zaboravio na disciplinu,
moja se čuvena posvećenost
pretvorila u ovisnost.
Kada sam otvorio oči
svjetlost iza tvojih leđa
pretvarala te u samu ideju života.
Taj prizor me slomio,
znao sam –
moram odustati od starih namjera.
Do narednog rođendana
pretvorio sam te u knjigu.
Čak su i moje stare pjesme
sve do jedne
bile na tvojoj strani.

*Stihovi iz automata, LOM, Beograd, 2023.

Oceni 5