Svaki u svom smjeru
Dvojj 01 S

Photo: Marija Đoković/XXZ

Maša Virag: Kontakt

poznata lica viđam samo u prolazu:

crveno
dva tramvaja stoje na raskrižju
dva lica bacaju pogled preko ramena
kontakt
dva osmijeha — dva mahanja
zeleno
njih dvoje
svaki u svom smjeru
odlaze

Oceni 5