Stihovi za bolji život
Done56

Photo: thequeerfrontier

Mi nećemo da budemo tužni

Ostrva

Ostrva

Ostrva

Ostrva na koja se nikad neću iskrcati

Ostrva na koja se nikad neće stati nogom

Ostrva utonula u zelenilo

Ostrva zgrbljena kao jaguari

Ostrva nema

Ostrva nepomična

Ostrva nezaboravna i bezimena

 

Bacam obuću sa palube jer bih rado do vas

Opasni život

Danas sam možda najsrećniji čovek na svetu

Jer meni pripada sve što ne želim

A jedinoj stvari do koje mi je stalo u životu

Svaki zaokret elise približava me

 

A možda ću sve izgubiti kad dođem do nje

Pada noć

Posmatrao sam kako se događa

Kada je sunce zašlo

More je potamnelo

A nebo je još dugo čuvalo snažnu svetlost

Zatim se noć digla sa vode

Lagano obuhvatila čitav vidokrug

I polako pokrila nebo

Nastao je čas kada se sve zamračilo

Potom se crnilo vode i čađ neba povukli

I uspostavila neka prozračnost slonovače

Sa otsevima u vodi i u mestimičnim dubinama neba

Najzad bljesnu Sirijus pod Južnim Krstom

A za njim mlečni put

VII

Mi nećemo da budemo tužni

To je vrlo lako

To je vrlo glupo

To je vrlo pogodno

I ima se često prilika za to

Ali to nije teško

Ceo svet je tužan

A mi nećemo više da budemo tužni

Oceni 5