Ova pjesma nema mene
Pokri3

Photo: Braca Stefanović/XXZ

Milisav Rosić: Nula

Nihil

Ništa

Niko

 

Ova pjesma nema mene

 

Nema nikog, nema rime

Nema ljudi, nema života

Nade

Postojanja

 

Skočih u ljepotu nepostojanja

Fragmenti sjećanja oduzeti

Kao list u jesen

Najljepše nijanse od svih

 

U šumskom požaru izgorjeh

Jesen nema šta ubiti

Proljeće nema šta roditi

 

U meni, samo vrisak leži

Željan slobode

 

Sanjam

O danu

Kada ću slobodno pjevati

*Iz zbirke "Drugi svijet"

Oceni 5