Anamneza tretiranja manjine
Famil 05 S

Photo: John Hughes Canon

Ministarstvo zdravlja i diskriminacija pripadnika LGBTIQ populacije

Gej lezbejski info centar poslao je 4. avgusta dopis ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru u kojem se zahteva izmena Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona jer diskriminiše LGBTIQ populaciju. Takođe, podnete su i pritužbe Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitniku građana.

Pravilnikom se sprečava da gej muškarci, lezbejke i biseksualne osobe budu davaoci reproduktivnih ćelija i embriona, što je evidentno u članu 4, stav 2, tačka 3, koja glasi da davalac ne može biti lice sa anamnezom homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina. Tom tačkom Ministarstvo zdravlja diskriminiše LGBTIQ osobe jer homoseksualne odnose stavlja u kontekst bolesti, anamneza znači istorija bolesti, što nije u skladu sa odlukama Svetske zdravstvene organizacije, Srpskog lekarskog društva i člana 13 Zakona o zabrani diskriminacije, piše u saopštenju GLIC-a.

U saopštenju za javnost koje je 4. avgusta prosleđeno medijima stoji da je anamneza pre svega razgovor sa bolesnikom u cilju prikupljanja svih informacija koje su bitne za otkrivanje prirode bolesti i tačno postavljanje dijagnoze. To podrazumeva da će potencijalni davaoci i davateljke biti ispitivani da li su imali homoseksualne odnose u prethodnih pet godina, što može da se smatra indirektnim pozivanjem da javno iznesu svoju seksualnu orijentaciju, čime se krši član 21 Zakona o zabrani diskriminacije koji kaže da je seksualna orijentacija privatna stvar i da niko ne može biti pozvan da se javno izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji.

Zbog svega navedenog Gej lezbejski info centar zahteva da Ministarstvo zdravlja promeni Pravilnik i ukloni delove koji nisu u skladu sa Zakonom protiv diskriminacije i da se umesto homoseksualnih odnosa fokusira na rizična seksualna ponašanja, i to ne na period od pet godina, već šest meseci kao što je to slučaj pri doniranju krvi.

Oceni 1