Korak napred
Marriage 01 S

Photo: lgbt.ba

Ministarstvo zdravlja okončalo neposrednu diskriminaciju LGB osoba

Kada je 2019. godine na snagu stupio Pravilnik kojim je određeno da davalac reproduktivnih ćelija, odnosno embriona ne može biti lice sa “anamnezom” homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina, kao i da ne može biti osoba koja ima analne odnose, zajednica se još jednom suočila s diskriminacijom. Da se zna! je zajedno sa udruženjem Izađi! podnelo pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti koji je utvrdio diskriminaciju i dao preporuku Ministarstvu zdravlja da sporne odredbe uskladi sa Zakonom o zabrani diskriminacije. Zbog nepostupanja po preporuci, Poverenik je Ministarstvu izrekao opomenu krajem prošle godine. Ministarstvo je 23. aprila 2021. godine obrisalo odredbu kojom se određuje da davalac ne može biti osoba sa “anamnezom” homoseksualnih odnosa u poslednjih pet godina kako je Da se zna! i tražio, te stoga pozdravljamo ovaj potez Ministarstva.

Međutim, odredba kojom se zabranjuje osobama koje imaju analne odnose nažalost nije izmenjena, uprkos tome što se njome vrši posredna diskriminacija gej i biseksualnih muškaraca. Posredna diskriminacija postoji ako se osoba ili grupa osoba, zbog njenog odnosno njihovog ličnog svojstva, stavlja u nepovoljniji položaj aktom, radnjom ili propuštanjem koje je prividno zasnovano na načelu jednakosti i zabrane diskriminacije. Kako je analni seksualni odnos uobičajeniji među muškarcima istopolne ili biseksualne orijentacije, nego kod osoba heteroseksualne orijentacije, jasno je da navedena odredba više pogađa i diskriminiše gej i biseksualne muškarce.

Dakle, navedena odredba je suprotna članu 21. Zakona o zabrani diskriminacije koji propisuje da je seksualna orijentacija privatna stvar i da niko ne može biti pozvan da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji. Takođe, sporna odredba Pravilnika je očigledno u suprotnosti i sa članom 7. Zakona o zabrani diskriminacije, kojim se zabranjuje posredna diskriminacija zbog ličnog svojstva, u ovom slučaju seksualne orijentacije.

Odluka Ministarstva da nastavi posrednu diskriminaciju gej i biseksualnih muškaraca iznenađuje još više ukoliko se uzme u obzir da su se preporuke Poverenika odnosile na obe odredbe. Pored toga, Da se zna! je zajedno sa udruženjem Partneri Srbija organizovao panel diskusiju o diskriminatornom Pravilniku na kojoj je učestvovala predstavnica Ministarstva koja je tom prilikom pokazala da postoji zajedničko razumevanje problema i spremnost da se oni u potpunosti reše.

Udruženje Da se zna! još jednom poziva Ministarstvo da bez daljeg odlaganja u potpunosti uskladi Pravilnik sa Zakonom o zabrani diskriminacije i to tako što će odredbu iz člana 2. stav 2. tačka 4. Pravilnika izmeniti tako da kao uslov pod kojim osoba može biti davalac bude propisano da osoba nema nezaštićen analni odnos.

Za pravnu analizu Pravilnika pogledati poglavlje “Diskriminatorne odredbe Pravilnika o bližim uslovima, kriterijumima i načinu izbora, testiranja i procene davaoca reproduktivnih ćelija i embriona Ministarstva zdravlja Republike Srbije i njihove posledice po privatnost LGB lica” u okviru publikacije Privatnost i zaštita podataka o ličnosti u Srbiji.

Oceni 5