Nemogućnost demonstracije
Aagoo2

Photo: www.slavorum.org

Mirča Elijade: Gde je bog?

U devetnaestom veku se javlja uverenje da su hrišćanstvo i sve druge poznate religije ne samo neosnovane, već i opasne po kulturu, jer obično ometaju napredak nauke. U krugu obrazovanih ljudi postojala je saglasnost u tome da su filozofi dokazali nemogućnost demonstracije božje egzistencije; tvrdilo se, štaviše, da nauke dokazuju da je čovek sačinjen samo od materije, to jest da ne postoji nikakva »duša«, duhovni entitet koji je nezavisan od tela i koji ga nadživljava.

Oceni 5