U domu i na njivi
Done 04 S

Photo: Milan Živanović/XXZ

Mirko Kovač: Zdravica za sretnu novu 1973.

Bit će teško
Iduće jeseni
Bez plodova
U domu i na njivi.

Bit će teže
Iduće zime
U nevidjelici
Bit će holohodno.
Bit će gologodno.

Bit će još teže
Idućeg proljeća
Uz uskršnji post
Bez bračne ložnice.

Bit će najteže
Idućeg ljeta
Bez zdravlja
Bez roditelja
Bez slobode.

Ali
Bit će teško
Bit će teže
Bit će još teže
Bit će najteže.

*Objavljeno na portalu Strane

Oceni 5