Lično sazrevanje
Dinno 04 S

Photo: Victor Bégin

Misliš li da misliš?

x x x

Ne znam ko sam.
Znam ko nisam a nisam
ko sam.

Lično sazrevanje
to je traženje
samo iz snova poznate
oaze u stranoj pustinji

bez trunke sigurnosti da tamo
još postoji voda a ako

postoji da li je
za piće.

x x x

Živ ne razume mrtvog mrtav razume
živog i njegovo nerazumevanje.

Živ veoma ne veruje u nebo, jer kad bi
mu predložili da večno sedi u fotelji

i prinudno gleda u ekran sa koga
bi gledao sebe gledajućeg – prihvatio bi

to. Ili, ako bi nebo trebalo da bude malo ali
čvrsto kao mrtvački kovčeg, takođe bi se složio. A kad bi

mrtvac poželeo da ispriča živom
kako stvari stoje morao bi

da ćuti.

otac

Misliš li da misliš? – pita otac, videći
kako sedim ukipljen sa zenicama širom
otvorenim, a ja sam jednostavno mislio, ali zahvaljujući
ocu u stvari sam mislio da mislim,

zatim sam pokušao da mislim da mislim da
mislim, i to je uspelo, s tim što sam mislio
o muškarcu, koji sedi nepomično sa zenicama
širom otvorenim, prema tome ne znam da li se to računa.

I tada je došlo do mene šta znači da Bog misli
da misli i u čemu je razlika između
Boga i mene; jer Bog neprestano misli,

misli i istovremeno izlazi na kraj
s tuđim pakostima.

*Prevela Biserka Rajčić, objavljeno u časopisu Agon broj 28

Oceni 5