Ona se roji u mojim rukama
Azzil 03 S

Photo: tumblr.com

Moja je ljubav gola turpija

Samosmrtnice

Video sam ih između Hvara i Korčule
jazbinski priljubljene u oblaku stišanih riba
srce im je još kucalo u sporim sinkopama –
zelene kornjače sedam časova posle smrti

Ubijale su se zanosno i u tesnim stenama
provuku se kroz kamene zupce i telo im postaje
gnjila testera između beznadežnog života
i smrti bosonoge
smrtonosne bez ponovnog rađanja

I još druge zabrađene
dijatomege mlitave koje obeshrabruju ljubopitstvo
uvučenih pipaka ljubičaste i gluvoneme
bacale su samoubilačka sidra na olupine ratova
na šlemove s ostacima mozga
na cokule pune koščica razmrskanih cevanica
Ili su za kopno prilepljene mesecima bez svesti ležale
na jastucima od šupljih škorpija
pokrivene plavim jorganima mora

Ni hladne ni tople bez korena vida
u plitkim jadranskim vodama

Zašto se ubijate alge?
Tog dana – još dugo je trebalo do juriša noći –
svirale su flaute – jezici lasta u jagodama sunca –
i vetar je podizao male šatore
s grudima nežnijim od smrznutog mirisa lišća

I toliko radosnog disanja izvan rešetki sumnji
toliko mladosti bez ključeva u detelini mora
koje putuje na drugu obalu
u rojevima ikre – mleku za riblju decu –
u ribama koje menjaju oblik talasa
u vodi koju niko ne može raniti

Toliko smelog smeha u ptičjim krilima
zaronjenim kroz vazduh koji niko ne može ubiti

Te noći tog dana u haljini zakopčanoj snovima
grlile su vas ruke zaliva
i ljubili ljudi nesanjivi na obali
i snevane obale u ljudima
i milovali vam slepoočnice prozori
zapaljeni u stenama
i ljudi vas ljubili na prozorima brodova
i prozori otoveni u ljudima

Te noći tog dana su šiknuli mlazeli busola
na svima jezicima sveta

Ljubavnica

Ona se roji u mojim rukama

i ne da mi da legnemo bilo gde bilo kad

zavlači prste u moja usta i muči mi jezik

da govorim bilo šta

Ona taloži svoju ikru na bilo koju moju žilicu
seva u mojim rebrima gde nema nikoga
i vuče me kroz grane očajanja
u zapevke smrti
u venac od žice i lakiranog lišća
na mokri asfalt gde bilo koji konji padaju

Na njenom sam mestu u satu njenom
spavam ili bdim na nogama u
njenim hlorofilnim očima
bila noć ili dan na štakama
u zatvoru njene kose na tornju kolena
pod krvlju njenom koja leži na otvorenim
bilo kojim mojim ranama

Moja je ljubav gola turpija
riba zarđala od udica
i nikako da mi kaže jednostavno kao što je zebra prugasta:
hajde da se svučemo veseli
i legnemo zajedno bilo gde bilo kad

Oceni 5