I to mi je dosta
Flow 03 S

Photo: tumblr.com

Moja neiscrpna oda radosti

Imam peć
nalik na trijumfalnu kapiju!

Uzimaju mi peć
nalik na trijumfalnu kapiju!!

Vratite mi peć
nalik na trijumfalnu kapiju!!!

Odneli je.

Ostala iza nje samo
siva
naga
jama.

I to mi je dosta:
siva naga jama
siva-naga-jama
si-va-na-ga-ja-ma
sivanagajama.

Oceni 5