Uvrnute basne (1)
Koriss 01 S

Photo: tumblr.com

Moralni Princip i Materijalni Interes

Moralni princip susrete se sa Materijalnim Interesom na mostu taman toliko širokom da je samo jedan od njih mogao preko njega da pređe. 

''Na kolena, nikogoviću'', zagrme Moralni Princip, ''i pusti me da te prekoračim!''

Materijalni Interes, međutim, tek ovlaš ga pogleda i ne reče ni reči.

''Pa'', nastavi Moralni Princip već pomalo oklevajući, ''hajde da vučemo slamke i vidimo koji će od nas dvojice povući, kako bi onaj drugi nesmetano prošao''.

Materijalni Interes, međutim, i dalje je ćutao, ni okom ne trepnuvši.

''Kako bismo izbegli sukob'', ponovo se, pomalo se vrpoljeći, oglasi Moralni Princip, ''evo ja ću se prućiti i dopustiti ti da prekoračiš preko mene!''

Napokon i Materijalni Interes beknu i, čudnom podudarnošću, pokaza se da i on ima jezik.

''Ne smatram da si baš pogodan za šetnju'', odgovorio on, ''ali ni ja baš nisam osobito probirljiv u pogledu onoga ko mi je pod nogama. Pa ipak, pomisli da bi ti se moglo dogoditi da se pri tom strovališ u vodu.''

I tako i bi.

*Preveo Žika Bogdanović

Oceni 5