Dječji perpetuum mobile
More 10 S

Photo: Marija Đoković

More, more

Sa obale smo promatrali dječaka koji je uranjao i izranjao bez pauze jedno 45 minuta. Čekali smo kad će mu dosadit. Na kraju je dosadilo nama i otišli smo a on vjerojatno još uranja i izranja. Promatrali smo i svu drugu djecu, ili barem sam ih ja neprekidno promatrala - svima su u nekom trenutku usta bila potpuno modra, neki su se i tresli, pothladili su se u super toplom moru, neki više nisu imali snage ni govoriti ali su i dalje upadali u more i ispadali iz mora samo da bi mogli odmah, u trku, ponovo u njega upasti. Taj morski, dječji perpetuum mobile je najčišće oduševljenje životom koje poznajem.

Oceni 5