Dvije pjesme
Ajku 01 S

Photo: etsystatic.com

Morski psi još se nisu opametili

Put u Braziliju

Još vredi veseli zakon statike
Strava u mraku
Kanadian Pacifik seče Ameriku

Zaudara gonoreja
Aliagić misli da su crvi pametne zveri.
Beograd u Cirihu
7.77
Vertikalno ruši se kubus vremena
Linije sviju stvari sklapaju se u 
Jesam
Mislim poći na more
Strah me škorpiona
Veselim se muzici orkestriona
Ulica puna oluje smrdi po munjevini.
Morski psi još se nisu opametili
Za katedrama padaju drastične psovke
na pionire novog vremena.

Gladio sam danas jednoj ženi nogu
kroz svilenu čarapu.
Osetih svu lepotu S.H.S poezije
pre zenitizma.
Vratio sam se sa Gaurisankara
da u svojoj sobi otputujem za Braziliju.

1922.

Tik-tak kao rak u frak

Na lakat bi progovorio
Da plamenog nemam biča
Ženke favorizuju kraljeve
(Svako je svoje sreće kovač!)
Kraljevi žderu živu decu
Ramzes bio je prvi decožder
Moje su večeri kletve štrajkujućih, rudara posle katastrofe

O egipatska piramido i ti kurvo sfingo
Koji kralj to beše decožder veliki
Da nam ostavi tvoje lice u spomen?
Ko da ne bude veseo
Kad večernjom cestom projure fikcije
U ekspres aeroplanu umire ludi pilot
Brzometne čekiće amo heeej
da probijem portal Čovečje Banke
da sakrijem sreću sviju nas
od zlatnoga prasca

Sutonom evo šulja se mrak
Ja oblačim frak
U svečanom odelu klanjam se vremenu
Što putuje ko rak
Ekspres - u mrak
tik-tak
tik-tak
tik-tak
Opijum
Mak
Mak
Crveni.

1922.

Oceni 5